Turun kaupunginvaltuusto päätti talousarviosta vuodelle 2018 kokouksessaan 13.11.2017. Päätökseen sisältyi pieniä muutoksia ja lisäyksiä.

Turun kaupunginvaltuusto käsitteli kaupunginjohtaja Aleksi Randellin talousarvioesitystä vuodelle 2018 kokouksessaan 13.11.2017. Valtuusto hyväksyi esityksen pääosin, mutta teki siihen joitain muutoksia ja lisäyksiä.

Merkittävin muutos tehtiin sivistystoimialalle, jonka määrärahoja korotettiin kolmella miljoonalla eurolla. Muita merkittäviä muutoksia olivat hyvinvointitoimialalle myönnetty 500 000 euron lisäys hoitoketjujen sujuvoittamiseksi ja 500 000 euron määrärahavaraus sosiaaliseen luototuksen aloittamiseksi. Myös liikuntapalveluiden tulotavoitetta pienennetään 300 00 eurolla ja rakennusvalvonnan määrärahoihin lisätään 125 000 euroa lupa-asioiden käsittelyn tehostamiseen.

Toimintasuunnitelmaan tehtyjen muutosten mukaan Fölin vesibussiliikenne vakinaistetaan esteettömänä ja selvitetään sen reitin ulottamista Hirvensaloon. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että Turku hakee mukaan maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun, käynnistää kouluinvestointeja koskeva kokonaissuunnittelu, laatii varhaiskasvatuksen palveluverkon tilaselvityksen sekä aloittaa valmistelun kattavasta syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäisyn toimenpideohjelmasta.

Katso koko vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018 - 2021 toimintasuunnitelma tästä.