Kerttulin lukion urheilulinjalle, Turun klassillisen lukion ilmaisulinjalle ja Puolalanmäen lukion musiikkilinjalle pyrkiville hakijoille järjestetään hakuajan jälkeen pääsykokeet. Katso alta kokeiden aikataulut.

Kerttulin lukion urheilulinjan laji- ja ominaisuustestit

  • torstaina 5.4.2018, klo 8-15
  • Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua.
  • Jokaisen hakijan on osallistuttava Kasva urheilijaksi –ominaisuustestiin.

Turun klassillisen lukion ilmaisulinja

  • keskiviikkona 18.4.2018, klo 13.15-16.15. , ilmoittautuminen alkaa 12.30
  • Kaikille pakollinen kirjallinen osuus alkaa klo 13.15
  • Pääsykokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Puolalanmäen lukion musiikkilinja

  • pääsykoe ma-ti  7.-8.5.2018  (Tornikatu 4)
  • ilmoittautuminen ja ajan varaaminen pääsykokeeseen puh. 040 569 2835
  • Musiikinopettajan lausuntokaavake ja musiikin todistukset tulee toimittaa lukion kansliaan