Turun kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käsitteli 28.11. mm. jokirannan Herrainkulman ja sataman suunnalla sijaitsevan Herttuankulman asemakaavoja.

Hotelli Marinan laajennus, Sigge-arkkitehdit

Asemakaavanmuutos "Herrainkulma"

Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan Hotelli Marinan laajennus, uudisrakennus Linnankadulle ja lisärakentaminen Läntisellä Rantakadulla.

Hotelli Marinan tontille ehdotetaan kahdeksankerroksista uudisrakennusta hotelli- ja kongressikäyttöön. Voimassa olevaan kaavaan verrattuna hotellin laajennusosa kasvaa 2500 k-m2:stä 7070 k-m2:iin.

Linnankatu 24 tontille ehdotetaan seitsemänkerroksista asuin- ja liikekerrostaloa. Rakennus pitää rakentaa niin, että nykyinen jalankulku- ja pyöräily-yhteys Humalistonkadulta Teatterisillalle säilyy.

Läntinen Rantakatu 27 tontille ehdotetaan mahdollisuutta purkaa osittain Herrainpolun puoleinen siipirakennus ja korvata se 3-kerroksisella uudisrakennuksella. Tontin muut neljä 1700-luvun rakennusta suojellaan. Myös viereisellä tontilla sijaitseva Poseidonin asuinkerrostalo esitetään suojeltavaksi.

Lautakunnalle esitettiin asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä omalta osaltaan niin, että kaava voidaan viedä kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Asia päätettiin jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Linnankatu 24, LPR-arkkitehdit Oy

Asemakaavanmuutos "Herttuankulma"

Kaava-alue sijaitsee Iso-Heikkilän ja Sataman kaupunginosissa Tukholmankadun/Pansiontien, Juhana Herttuan puistokadun, Satamaraiteen ja ns. Tullin alueen välillä. Nykyisin pääasiassa teollisuus- ja logistiikka-alueena toimivan alueen pinta-ala on noin 23 hehtaaria.

Alueelle tulee kokonaan uusi asumispainotteinen kaupunginosa. Rakennettavissa asuintaloissa on 4-7 kerrosta ja rakennusoikeutta on yhteensä noin 280 000 k-m², josta yli 97 % on uudisrakennuksissa. Asukkaita alueelle tulee noin 4400.

Entisen Rettigin tupakkatehtaan kaarihalli on merkitty suojelukohteeksi.

Lautakunnalle esitettiin asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä omalta osaltaan niin, että kaava voidaan viedä kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Asia päätettiin jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma "Oskarinkuja"

Suunnittelualue sijaitsee Tampereentien, Oikotien ja Kansakoulunkujanteen välisellä alueella. Noin kolmen hehtaarin suuruisella alueella sijaitsevat mm. Maarian VPK, yksityinen päiväkoti ja huoltamotontti, jolta varsinainen huoltamorakennus on purettu jo useita vuosia sitten. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja.

Maarian VPK:n ja sen tiloissa toimivan yksityisen päiväkodin toimintaedellytykset alueella turvataan, mutta samalla selvitetään mahdollisuuksia sijoittaa VPK muualle.

Kaavaa valmistellaan vaikutuksiltaan merkittävänä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Lautakunta merkitsi kaavaan liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi.

Kokouksen esityslista netissä: http://ah.turku.fi/ksylk/2017/