Turun ammattikorkeakoulu on solminut aiesopimuksen yhteistyöstä skotlantilaisen Strathclyden yliopiston kanssa. Laaja-alaisen teknillisen korkeakoulukoulutuksen ja tutkimusyhteistyön rakentaminen kansainvälisenä yhteistyönä on Lounais-Suomen elinkeinoelämälle merkittävä mahdollisuus.

Aiesopimuksen mukaan yhteistyömahdollisuuksia aletaan välittömästi selvittää insinööri- ja Master-tason yhteistutkintojen, henkilökunta- ja opiskelijavaihdon sekä tutkimustoiminnan ja tohtoritutkintojen osalta. Myös muita mahdollisia yhteistyömuotoja on tarkoitus selvittää. Yhteistyösopimus on tulosta Turun kaupungin ja Turun AMK:n edustajien yhteisestä vierailusta Glasgowssa Strathclyden yliopistossa marraskuun lopulla.

Turun ammattikorkeakoulu on jo aiemmin tehnyt tekniikan alalla DI-koulutusyhteistyötä erityisesti saksalaisten korkeakoulujen kanssa.

Strathclyden yliopisto on tekniikan alan tutkimuksessa ja osaamisessa Euroopan johtavia yliopistoja.

Juhani Soini 

– Strathclyden yliopisto on tekniikan alan tutkimuksessa ja osaamisessa Euroopan johtavia yliopistoja, jolla on lisäksi mottona ammattikorkeakoulunkin tavoitteisiin sopiva ”useful learning” eli käytännön hyötyjä korostava oppimisote. Nyt käynnistyvä strateginen yhteistoiminta Strathclyden yliopiston kanssa niin tutkimuksessa kuin koulutuksessa on erittäin hieno ja tervetullut mahdollisuus Turun ammattikorkeakoululle, iloitsee Turun AMK:n vararehtori Juhani Soini.

– Yhteistyö mahdollistaa teknilliset alat hyvin laajasti kattavan kansainvälisen huippuosaamisen tuottamisen Lounais-Suomen teollisuutta palvelemaan, mukaan lukien DI-koulutus ja tohtoritutkinnot. Strathclyden yliopiston osaamisprofiili sopii erittäin hyvin Turun AMK:n strategisiin painopisteisiin sekä Lounaisen Suomen teollisuuden tarpeisiin, Juhani Soini jatkaa.

Strathclyden yliopisto on johtava kansainvälinen tekniikan alan yliopisto Skotlannin suurimmassa kaupungissa Glasgowssa. Yliopiston tutkimusta, oppimista ja opetusta sekä työelämäyhteistyötä ohjaa sitoutuminen käytännön hyötyjä korostavaan oppimisotteeseen. Teknillinen tiedekunta on kooltaan Skotlannin suurin ja oppimisympäristö tasoltaan yksi Iso-Britannian parhaista. Yliopiston kehittämiseen investoidaan voimakkaasti. Yliopistolla on yli 5000 tekniikan alan opiskelijaa 100:sta maasta, ja yli 40 perus- ja jatkotutkintokoulutusta sekä täydennyskoulutusohjelmaa.

Teemme tutkimusta, jolla on todellista vaikutusta ja josta syntyy ratkaisuja moniin tämän päivän globaaleihin haasteisiin.

Atilla Incecik

– Henkilöstömme ja opiskelijamme tekevät tutkimusta, jolla on todellista vaikutusta ja josta syntyy ratkaisuja moniin tämän päivän globaaleihin haasteisiin. Usean miljoonan punnan investointimme tekniikan alan oppimisympäristöömme takaa opiskelijoille huipputason työtilat ja laitteet. Meillä on mahdollisuuksia tiedekunnan ja laitosten tarjoamiin stipendeihin. Valtion ja teollisuuden, kuten Rolls-Roycen ja British Energyn, tekemät suuret investoinnit kertovat teknillisen tiedekuntamme kasvavan tutkimussalkun laadusta ja merkityksestä, kertoo Atilla Incecik, Strathclyden yliopiston teknillisen tiedekunnan vararehtori ja dekaani.

Yhteistyön sisällön suunnittelu on käynnistetty välittömästi ja se jatkuu Strathclyden edustajien alkukeväällä toteutuvalla Turun-vierailulla.

Samalla Ison-Britannian vierailulla käytiin neuvottelut myös Koneteknologiakeskus Turku Oy:n yhteistyön tiivistämisestä Coventryssä sijaitsevan Manufacturing Technology Centren (MTC) ja Cambridgessa sijaitsevan The Welding Instituten (TWI) kanssa, jotka ovat alallaan johtavia, maailman huippua edustavia kone- ja hitsaustekniikan tutkimus- ja kehitysinstituutioita.