Turun kaupungin kaikissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa otetaan kevään 2018 aikana käyttöön Päikky-järjestelmä, joka seuraa sähköisesti lapsen läsnäoloa. Osa päiväkodeista siirtyy Päikyn käyttöön jo tämän vuoden aikana.

Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön Päikky-järjestelmä, joka on vanhemmille suunnattu lasten hoitoaikojen suunnittelu- ja seurantaohjelma.

Päikky-järjestelmään liitetyn pisaran mallisen tunnisteen avulla lapsi kirjataan mobiilisti sisään ja ulos päivähoidosta, jolloin lapsen varhaiskasvatuksessa vietettyä aikaa voidaan seurata. Nämä kirjaukset muodostavat lapsen toteutuneet tunnit varhaiskasvatuksessa.

Päikyssä suunnitellaan hoitoajat etukäteen sekä siellä pystyy seuraamaan käytettyjä tunteja. Myös poissaoloilmoitukset mm. vapaapäivistä ja loma-ajoista tehdään jatkossa sähköisen asioinnin kautta.

Järjestelmän käyttöönoton myötä päivähoitoyksiköillä ja perhepäivähoidossa tulee olemaan tarkka tieto siitä milloin ja ketkä ovat tulossa varhaiskasvatukseen. Tietoa hyödynnetään mm. aterioiden tilaamisessa ja henkilökunnan työvuorojen ja lapsille suunnatun toiminnan suunnittelussa.

Uudistus vastaa varhaiskasvatuksen lainsäädännön vaatimuksiin, joiden mukaan asiakasmaksujen tulee pohjautua aiempaa enemmän palvelujen todelliseen käyttöön. Lakisääteiset perheen kokoon ja tuloihin perustuvat vähennykset maksuissa huomioidaan jatkossakin entiseen tapaan.

Kaikki kunnalliset päiväkodit mukaan kevään 2018 aikana

Kunnallisen varhaiskasvatuksen päiväkodeista kahdeksan päivähoitoyksikköä ja kaksi perhepäivähoidon aluetta aloittavat Päikky-järjestelmän käyttöönoton vielä vuoden 2017 aikana.

Päiväkodit:

 • Taoskujan päivähoitoyksikkö
 • Braheskolanin päivähoitoyksikkö
 • Hintsankujan päivähoitoyksikkö
 • Itäharjun päivähoitoyksikkö
 • Parolanpolun päivähoitoyksikkö
 • Rahjekadun päivähoitoyksikkö
 • Kaskenmäen päivähoitoyksikkö
 • Kerttulin päivähoitoyksikkö

Perhepäivähoidon alueet:

 • Runosmäki
 • Länsikeskus
 • Härkämäki-Vienola
 • Perno-Pansio
 • Keskusta

Muut kunnallisen varhaiskasvatuksen päivähoitoyksiköt ja perhepäivähoitajat tulevat mukaan ensi kevään aikana.

Lisätietoa ja ohjeita:

www.turku.fi/paikky