Kaija Kiessling kysyi mielipidekirjoituksessaan (Aamuset 29.11.2017), miksi Turun terveydenhuollossa kansalaisten eriarvoista palvelua on ryhdytty järjestämään iän perusteella ja vaati, että henkilökunnalle annettu ohjeistus on purettava. Turussa ei ole ohjeistettu henkilökuntaa Kiesslingin kuvaamalla tavalla.

Sairauksien tutkimuksessa ja hoidossa on käytössä Käypä hoito -suositukset, jotka perustuvat kansallisiin suosituksiin ja tutkittuun tietoon. Asiakkaiden eriarvoistaminen iän, sukupuolen tai muun vastaavan seikan mukaan ei suomalaisessa terveydenhuollossa ole hyväksyttyä - eikä tällaista hyväksytä Turussakaan.

Valtaosa Turun terveysasemien käynneistä kohdistuu juuri yli 65-vuotiaiden ikäryhmään ja hoito on kaikin puolin samanlaista iästä riippumatta. Kiesslingin esiin nostamassa silmäluomien leikkausta vaativassa tilanteessa terveysasemilta tehdään lähete silmälääkärille, joka arvioi jatkotoimenpiteet kansallisten suositusten, tutkitun tiedon sekä potilaan terveydentilan perusteella.

Jos potilas kokee tulleensa väärin kohdelluksi, on kaikkien etu, että hän ottaa yhteyttä potilasasiamieheemme, jotta asia saadaan selvitettyä.

Katariina Kauniskangas
terveyspalveluiden palvelualuejohtaja
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala