Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautaukunta kokoontui keskiviikkona 13.12. Kokouksessa käsiteltiin mm. kokeilua, joka koskee rollaattorin avulla kulkevien ilmaisia matkoja.

Rollaattorien maksuttomuuskokeilu

Lautakunnalle esitettiin, että seudullisessa joukkoliikenteessä kokeillaan rollaattorin avulla liikkuvien henkilöiden matkojen maksuttomuutta. Ilmainen matkustusaika olisi arkisin kello 9-13.

Kokeilun tarkoituksena olisi lisätä vanhusten aktiivisuutta ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnan toimintaan. Samalla heitä kannustetaan joukkoliikenteen käyttöön nimenomaan hiljaisimpaan aikaan, jolloin busseissa on tilaa.

Kokeilu vähentäisi joukkoliikenteen tuloja arviolta enintään 30 000 euroa vuodessa ja tulojen menetys koskisi suurimmaksi osaksi Turun kaupunkia. Lautakunta päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Kesäaikataulut 2018

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen ensi vuoden kesäaikataulukaudeksi esitetään 23.4. - 23.9. välistä aikaa, mikä vastaa jo usean vuoden käytäntöä. Harvennettua liikennöintiä noudatetaan osalla linjoista keskikesän aikana 4.6. – 12.8. välisenä aikana.

Työmatkalinjoja ei ole pääsääntöisesti ajettu teollisuuden lomakautena heinäkuussa. Tämä ajoittuu ensi kesänä 2. – 29.7. väliselle ajalle, jolloin ehdotuksen mukaan ei ajettaisi työmatkalinjoja eräitä Pernon telakalle liikennöiviä vuoroja lukuun ottamatta.

Voimassa oleviin talviaikatauluihin tehdyt muutokset on otettu huomioon kesäaikatauluissa. Lautakunta hyväksyi kesäaikataulukauden esitetyllä tavalla.

Kokouksen pöytäkirja netissä: http://ah.turku.fi/tksjlk/2017/