Työllisyysmäärärahan hankeavustukset on tarkoitettu kolmannen sektorin työllisyyshankkeiden rahoittamiseen. Lisäksi avustusten myöntämiseen osoitettua työllisyysmäärärahan hankemäärärahaa voidaan käyttää myös kaupungin omien työllisyyshankkeiden rahoitukseen.

Hankehakemuslomakkeet

Lomake täytetään koneella ja se kannattaa täyttää huolellisesti, sillä hankeavustukset valmistellaan, käsitellään ja päätetään hakemuslomakkeisiin merkittyjen tietojen perusteella.

Lomakkeet ovat Word-dokumentteja.

Hankeavustushakemuksen asiakirjaliitteet:

  • hankkeen toimintasuunnitelma
  • hankkeen talousarvio (kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma)
  • hakemukset ja päätökset hankkeen muusta rahoituksesta

Työllisyysmäärärahan hankeavustushakemus tulee toimittaa allekirjoitettuna liitteineen pe 12.1.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Turun kaupunki
Konsernihallinnon kirjaamo
Puolalankatu 5
20100 Turku

Lisäksi hakemuslomake ilman liitteitä tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tiina.kankare@turku.fi.

Työllisyysmäärärahan hankeavustusta voi hakea myös em. hakuajan jälkeen myöhemmin vuoden 2018 aikana. Tuolloin avustusta voidaan myöntää, mikäli tarkoitukseen osoitettua määrärahaa on käytettävissä.

Lisätiedot: kuntoutusneuvoja Tiina Kankare, puh. 040 547 2348, sähköposti tiina.kankare@turku.fi.

Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksessa on haettavana kaupungin työllisyysmäärärahan hankeavustukset vuodelle 2018.

Työllisyysmäärärahan hankeavustusta voivat hakea kolmannen sektorin toimijat, joiden toteuttamille työllisyyshankkeille on myönnetty Turun kaupungin ulkopuolinen päärahoitus. Hankeavustusta voidaan myöntää työllisyyshankkeen osarahoitukseksi päärahoittajien avustusten jälkeen jäävään rahoitusosuuteen. Avustusta voi hakea hankkeen toiminnan kannalta välttämättömiin ja tarpeellisiin kustannuksiin, joihin päärahoittajat eivät ole rahoitusta myöntäneet. Useampien toimijoiden toteuttamissa yhteishankkeissa avustuksen hakijana tulee olla hankkeen päätoteuttaja.

Työllisyysmäärärahan hankeavustuksella rahoitettavien hankkeiden tulee tukea kaupungin työllisyydenhoidon toimintoja ja kaupunginhallituksen työllisyydenhoidon linjauksia. Lisäksi avustuksista päätettäessä kiinnitetään huomiota hankkeiden määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin, hankkeiden tarvelähtöisyyteen sekä hankkeiden toiminnalliseen kytkeytymiseen kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen toimintaan.

Hakemukset käsitellään kaupungin työllisyyspalvelu­keskuksessa

Avustukset kolmannen sektorin hankkeille myönnetään hakemuksen perusteella tarkoitukseen käytettävissä olevan hankemäärä­rahan puitteissa. Avustuspäätös tehdään kalenterivuodeksi 2018. Mikäli hankkeelle haetaan työllisyysmäärärahan hankeavustusta seuraavalle vuodelle, avustus voidaan jättää seuraavana vuonna myöntämättä tai myöntää pienempänä, mikäli avustuksen saajan tai hankkeen toiminta ei ole ollut rahoitusperusteiden mukaista tai mikäli tarkoitukseen osoitettua määrärahaa ei ole käytettävissä tai muusta syystä.

Mikäli avustusta myönnetään, avustuksen saajan tulee raportoida hankkeen toiminnasta ja avustuksen käytöstä työllisyyspalvelukeskukselle kolmannes­vuosittain. Lisäksi hankkeella tulee olla vähintään kolme kertaa vuodessa kokoontuva ohjausryhmä, johon tulee kutsua kaupungin työllisyyspalvelu­keskuksen edustaja.

Koska kaupunginhallitus ei ole vielä hyväksynyt työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelmaa vuodelle 2018, hankeavustukset julistetaan haettavaksi ja avustuksia myönnetään ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman hankeavustusten osalta työllisyyspalvelukeskuksen esittämässä muodossa.