Turun kaupungin koordinoimassa PAKKA-toiminnassa testattiin lokakuussa pääsevätkö alaikäisiltä näyttävät 18 vuotta täyttäneet sisään ravintoloihin ja saavatko he ostettua alkoholia ilman henkilöllisyystodistusta. Ostokokeissa nuoret saivat ostettua alkoholia kolmesta ravintolasta.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan PAKKA-työryhmä toteutti ydinkeskustan anniskeluravintoloissa ostokokeet, joissa nuoren näköiset 18 vuotta täyttäneet opiskelijat pyrkivät sisään ydinkeskustan baareihin, ravintoloihin ja yökerhoihin ilman henkilöllisyystodistusta. Ostokokeet tehtiin kahteenkymmeneen ravintolaan ja jokaiseen ravintolaan tehtiin kaksi erillistä ostoyritystä. Kolmessa ravintolassa (8 % koeostoista) nuorten henkilöllisyyttä ei tarkistettu ja he saivat ostettua alkoholia. Kyseisissä ravintoloissa ei ollut ovimiestä ovella.

Ravintoloiden ikärajavalvonnassa huomio anniskelutilanteeseen

Ovimiesten toteuttama ikärajavalvonta toimikin Turussa ostokokeiden perusteella hyvin. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että huomiota ravintoloiden ikärajavalvonnassa kannattaisi kiinnittää itse anniskelutilanteeseen. Lain mukaan myös tällöin tulisi varmistaa ostajan täysi-ikäisyys.

Ostokokeita tekivät Turun ammatti-instituutin kolmannen vuosikurssin tarjoilijaopiskelijat. He liikkuivat joko pareittain tai kolmen hengen ryhmänä. Nuoret ostivat ravintoloista yhden olut- tai siiderituopin. Mikäli alkoholia saatiin ostettua, se jätettiin juomatta. Jokaisen koeostoyrityksen jälkeen nuoret täyttivät raportointilomakkeet. Ostokokeet tehtiin lokakuun lopulla yhden viikonlopun aikana siten, että baareissa ja pubeissa käytiin kello yhdeksän yhdentoista välillä ja yökerhoissa kello yhdentoista jälkeen. Kaupungin ehkäisevän päihdetyön työntekijät valvoivat koeostoja koko illan ajan.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan alla toimiva PAKKA-työryhmä kokoaa yhteen viranomaiset ja elinkeinoelämän edustajat. Toiminnan tarkoituksena on saada alkoholin anniskelun ja vähittäismyynnin edustajat eli ravintoloitsijat ja kauppiaat saman pöydän ääreen viranomaisten kuten alkoholitarkastajien, poliisin ja ehkäisevän päihdetyön edustajien kanssa. Yhteisenä tavoitteena on kehittää vastuullisen anniskelun keinoja ja ehkäistä erityisesti nuorten alkoholihaittoja. PAKKA on valtakunnallinen toimintamalli, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Turun PAKKA-toiminnassa anniskelun ostokokeet tehtiin ensimmäistä kertaa. Vastaavat ravintoloihin kohdistuneet ostokokeet on syksyllä 2016 Porissa. Porissa kuitenkin jopa 38 prosentissa ostokokeista saatiin ostettua alkoholia. Erona Turkuun on huomioitava, että porilaisissa ravintoloissa ei ovimiestä ollut yhtä usein kuin Turussa.

Mistä on kyse?

Vähittäiskaupan puolella alkoholin ostokokeita on toteutettu Suomessa jo pitkään. Nyt samaa ideaa levitetään myös anniskeluravintoloiden puolelle. Anniskelun ostokokeissa testataan kuinka helposti nuori asiakas pääsee ravintolaan ja saa ostettua alkoholia ilman henkilöllisyystodistusta.

Ostokokeiden tavoitteena kiinnittää ravintoloiden huomiota vastuulliseen anniskeluun. Ostokokeet eivät ole valvonnan väline, vaan tarkoituksena on lisätä tietoa vastuullisen anniskelun onnistumisesta paikallistasolla, ja luoda pohjaa yhteisille kehittämistoimille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Porin Pakka-toimijat kokeilivat vuonna 2016 anniskelun ostokokeiden toteuttamista ensimmäistä kertaa Porin keskustaravintoloissa.