Turun kaupunginjohtaja Minna Arve valittiin 15.12.2017 Climate Leadership Coalitionin (CLC) hallitukseen. CLC koostuu kunnianhimoisia ilmastotavoitteita asettaneista yrityksistä ja julkisorganisaatioista. Sen tavoitteena on merkittävästi vauhdittaa ilmastonmuutosta hillitsevien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa.

Kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokas keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin. Climate Leadership Coalition (ent. Council) pyrkii parantamaan valmiutta vastata ilmastonmuutokseen sekä kykyä hyödyntää puhtaiden ratkaisujen liiketoimintamahdollisuuksia. Vuonna 2018 CLC keskittyy strategiansa mukaisesti kehittämään kansainvälisiä ja pohjoismaisia hiilineutraaliuteen tähtääviä hankkeita metsä-, maatalous-, energia- ja liikennesektoreilla sekä aktivoimaan kansalaisia ilmastomyönteisiin valintoihin. Yhdistys kehittää myös keinoja hiilidioksidin hinnoittelun vaikuttavuuden parantamiseksi.

Turku puolestaan valmistelee kevään 2018 aikana uuden eurooppalaisen mallin mukaisen Kestävän ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelman vuoteen 2029. Suunnitelmalla tähdätään hiilineutraaliuden toteuttamiseen kaupunkistrategian mukaisesti viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Vaikuttavimmat toimenpiteet kohdistuvat energia- ja liikennesektoreille.

Kansalaisten ja yritysten osallistuminen ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja Turku odottaakin saavansa CLC:n kautta hyvää tukea myös omaan työhönsä.

– Ilmastonmuutoksen vauhti kiihtyy hälyttävästi ja tarvitsemme vahvoja toimia sekä sen hillitsemiseksi että siihen sopeutumiseksi. Yksi hyvä tapa yhdistää yritysten osaamista ja kaupungin kehitystarpeita on parantaa hankintojamme. Niissä on päästävä lyhyen aikaperspektiivin hintakilpailusta parempaan laadulliseen kehittämiseen, mihin kuuluu esimerkiksi investointien elinkaarikustannusten ja ilmastovaikutusten arviointi. CLC:n kanssa tulemme yhdessä kehittämään myös tätä asiaa, toteaa Minna Arve.

CLC hyväksyy jäsenikseen tavanomaista kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita asettaneita yrityksiä ja julkisorganisaatioita. CLC:n hallituksen puheenjohtajana toimii Henrik Ehrnrooth ja varapuheenjohtajana Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Muut hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtajat Pekka Lundmark Fortumista, Risto Murto Varmasta, Karl-Henrik Sundström Stora Ensosta sekä hallitusammattilainen Pertti Korhonen. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut kolmessa vuodessa seitsemästä neljäänkymmeneen.

Turku hyväksyttiin CLC:n jäseneksi ensimmäisenä kaupunkina vuonna 2016. Turun tavoite olla hiilineutraali alue vuoteen 2040 mennessä sekä saavutetut kasvihuonepäästöjen vähennykset ovat nostaneet kaupungin ilmastopolitiikan edelläkävijäksi. Syksyllä 2015 julkistetussa globaalissa arvioinnissa(1) Turku sijoittui ilmastotavoitteellaan jaetulle kuudennelle sijalle maailman kaupunkien joukossa. Turku on jo vähentänyt alueensa päästöjä 35 prosenttia vuoden 1990 tasosta asukaskohtaisesti ja 25 prosenttia kokonaispäästöinä.

(1)CDP and Climate Action Group, Unlocking Ambition: Top Corporate and Sub-national Climate Commitments, September 2015 Update, New York 2015

www.turku.fi/hiilineutraaliturku
www.clc.fi

Mitä CLC tekee?

Climate Leadership Coalitionin tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistys edistää alansa parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tunnetuksi tekemistä ja siirtämistä Suomeen. Yhdistyksen perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • kokoaa yhteen yhdistyksen tavoitteita edistäviä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita sekä yksittäisiä henkilöitä
  • kokoaa ja jakaa jäsenilleen tietoa globaaleista ympäristötrendeistä ja tekee vertailuja muiden maiden parhaista käytännöistä
  • käynnistää yhdistyksen tarkoitusta tukevia kehityshankkeita
  • tekee ehdotuksia ministeriöille ja julkisille organisaatioille innovaatiojärjestelmän ja tutkimusohjelmien kehittämiseksi
  • järjestää seminaareja ja erilaisia tilaisuuksia tietoisuuden kasvattamiseksi ja liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi
  • toimii jäsentensä yhteistyöelimenä ja edustaa jäsenistöään kansainvälisissä yhteistyöorganisaatioissa
  • identifioi suomalaista osaamista, joka toimii mallina ilmastonmuutoksen tehokkaassa torjunnassa ja viestii tästä kansainvälisillä foorumeilla
  • toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi