Turun kaupungin digitaalisissa palveluissa käytetty Vetuma- tunnistus- ja maksupalvelu lakkaa toimimasta 31.12.2017. Jatkossa tunnistaminen ja maksaminen tapahtuvat suomi.fi-palvelussa. Käyttäjälle uudet tunnistus- ja maksupalvelut näyttäytyvät uudenlaisena ja aikaisempaa laajempana mahdollisuutena tunnistautua ja maksaa verkossa.

Vuoden 2017 aikana käyttöön tulleet suomi.fi-tunnistus ja suomi.fi-maksut ovat korvanneet jo suuren osan Turun kaupungilla käytössä olleista Vetuma-maksuista ja Vetuma-tunnistamisista. Digitaalisten palveluiden käyttäjät ohjautuvat uusiin suomi.fi-palveluihin automaattisesti, mikäli käyttäjä saapuu palveluun sen etusivun kautta.

Mikäli olet tallentanut usein käyttämiäsi digitaalisia palveluita oman internetselaimesi kirjanmerkkeihin, on mahdollista että kirjanmerkki vie käytöstä poistettuun Vetuma-palveluun. Löydät uudet palvelut kirjautumalla palveluun sisään käyttämäsi palvelun etusivun kautta. Samalla voit luoda palvelusta selaimeesi uuden kirjanmerkin ja poistaa vanhan.

Suomi.fi-maksujen ja suomi.fi-tunnistamisen yhteydessä tunnistus- ja maksutavat laajenevat. Jatkossa tunnistautumis- ja maksutavat ovat aikaisemmin käytössä ollutta Vetuma-palvelua laajemmat. 

Kuvassa taustalla on kuva Vetuma-palvelusta, etualalla kuva suomi.fi-palvelusta.

Viimeistään 1.1.2018 suomi.fi-tunnistamista käyttävät esimerkiksi seuraavat Turun kaupungin käytössä olevat palvelut:

Tutustu lisää

Asiasanat: