Ympäristö- ja kiinteistötoimialat yhdistettiin uudeksi kaupunkiympäristötoimialaksi. Se vastaa mm. kaupungin rakentamisesta ja kehittämisestä. Myös kaupungin rakentama kiinteä omaisuus kuuluu toimialan vastuulle sekä erilaiset viranomaistehtävät.

Turun kaupungin ympäristötoimiala ja kiinteistötoimiala yhdistyivät vuoden 2018 alussa uudeksi kaupunkiympäristötoimialaksi.

Uusi toimiala on perustettu vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät vetovoimaisen kaupungin kasvulle ja kaupunkiympäristön kehittämiselle. Toimiala pitää huolen siitä, että kaupunkia rakennetaan kokonaisuutena toimivaksi ja viihtyisäksi. Kaupungin rakennettu kiinteä omaisuus on toimialan vastuulla ja se vastaa myös kaupungin omien toimitilojen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Lisäksi toimiala vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta sekä seudullisista joukkoliikenne- ja jätehuoltopalveluista.

Toimialaa johtaa toimialajohtaja Christina Hovi.

Toimialalla on neljä palvelualuetta, joille kaupunginhallitus on valinnut johtajat seuraavasti:

  • kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi
  • kaupunkirakentaminen, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää
  • luvat ja valvonta, valvontajohtaja Leena Salmelainen
  • seudullinen joukkoliikenne, joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte.

Lisäksi toimialalle sijoittuu paikkatietoja ja kaupunkimittaus –matriisi, jota johtaa kaupungingeodeetti Laura Suurjärvi.

Toimialan asioista päätetään neljässä lautakunnassa:

  • kaupunkiympäristölautakunta
  • rakennus- ja lupalautakunta
  • Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
  • Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Toimialan henkilökunta valmistelee asioita myös kaupunginhallituksen uudelle kaupunkikehitysjaostolle.

Toimialan asiakaspalvelu jatkuu Puolalankatu 5:ssä ja Aurakatu 5:ssä (joukkoliikenne).