Puolalan koulun pihalla välitunti loppuu – oppilaat ryntäävät oville ja lähtevät kipuamaan portaita omiin luokkiinsa. Fysioterapeutit pitivät kolmasluokkalaisille viime vuonna ergonomiatunteja 23 koulussa ja 57 luokassa.

Fysioterapeutit Jutta Van Der Woude ja Sanna Niemi saapuvat pitämään ergonomiatuntia Puolalan koulun 3 E -luokalle ja luokan huomio on heti taattu.

Tunteja on pidetty vuodesta 2013 ja ne aloitettiin koulujen henkilökunnan sekä vanhempien keskuudessa esiin nousseen huolen takia. Ryhti- ja selkävaivat yleistyvät, sillä yhä useamman lapsenkin aika kuluu tietokoneella ja mobiililaitteella monta tuntia päivässä. Samalla liikunta jää vähemmälle.

   

Miten reppu sopii selkään ja paljonko aikaa menee tietokoneella?

Innokkaita käsiä nousee, kun Sanna ja Jutta kysyvät oppilailta ruutuajasta, liikunnasta ja siitä, tietävätkö kaikki, mitä fysioterapeutti tekee. Tunti aloitetaan kuvaamalla, mitä luotisuoralla ryhdillä tarkoitetaan.

- Tavoitteena on ennaltaehkäistä niska-, hartia- ja selkävaivoja kiinnittämällä huomiota ryhtiin sekä ergonomisiin työskentelyasentoihin. Hyvässä ryhdissä kuormitus kohdistuu selkään mahdollisimman tasapuolisesti ja taloudellisesti, Jutta ja Sanna korostavat.

Tunneilla käydään läpi ryhtiä, tarkastetaan pulpetin ja tuolin korkeudet sekä miten reppu sopii selkään. Lisäksi puhutaan mm. siitä, mikä on päivittäin sopiva määrä ruutuaikaa ja paljonko olisi hyvä liikkua. Oppilaat ovat myös innolla kertomassa omia kokemuksiaan.

Ergonomiatunti järjestetään lähes kaikille Turun kolmosluokkalaesille vuosittain.

- Viime lukuvuoden aikana kävimme pitämässä tunnin 23 koulussa ja 57 kolmosluokassa. Tunteja pitää yhdeksän lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapeuttia.

Miksi ergonomiatunti pidetään juuri kolmasluokkalaisille?

- Informaatioteknologian käyttö lisääntyy koko ajan, ja se luo se painetta huomioida ergonomia paremmin. Lapsiin ja nuoriin kannattaa panostaa - heihin voi vielä vaikuttaa ja ennaltaehkäistä isompia ongelmia, Sanna toteaa.

Koulujen huoltomies voi myös helposti säätää pulpetit oppilaille sopiviksi.

Lisäksi kolmosluokkalaiset kertovat koulussa oppimistaan asioista kotonakin.

- Toivomme, että opitut käytännöt leviävät kotiin vanhempien ja sisarustenkin käyttöön, Jutta ja Sanna sanovat.

   

Välitöntä palautetta

 Oman repun sovittaminen selkään tuo luokkaan liikettä. Jutta ja Sanna säätävät kaikkien reput sopivaksi, jotta reppu ei ole löysällä eikä liiku juostessa hallitsemattomasti.

Tunnin lopuksi kaikille jaetaan kotitehtävä, johon tulee merkitä oma päivittäinen ruutuaika ja liikunta viikon ajalta.

Palaute on välitöntä - luokan tytöt tulevat tunnin päätteeksi halaamaan Juttaa ja Sannaa. Ihan kaikkien koulutuntien jälkeen ei taida käydä näin. 

- Eikä pelkästään oppilaat, vaan myös opettajilta saatu palaute on ollut kiittävää, Jutta ja Sanna iloitsevat.

   

 

Asiasanat: