Aiemmin huoltaja on voinut asioida eTerveyspalveluissa lapsen puolesta ilman hänen suostumustaan 12 ikävuoteen asti. Helmikuun alusta ikäraja laskee 10 ikävuoteen.

Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi yli 10-vuotiaan lapsen kykeneväksi päättämään omasta hoidostaan, tarvitaan lapsen allekirjoitus puolesta asiointi –sopimukseen. Yli 10-vuotiaan lapsen sopimus voidaan tehdä vain määräaikaiseksi korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Ikäraja on jatkossa sama kuin Kelan Kanta-palveluissa.

Lisätiedot