Turun keskustavisiota ollaan konkretisoimassa kehittämisohjelmaksi ja sitä toteuttaviksi toimenpiteiksi. Nyt avatulla kyselyllä halutaan selvittää kaupungin käyttäjien näkemyksiä visiossa esitetyistä toimenpiteistä ja niiden tärkeysjärjestyksestä.

Keskustavisio 2050

  • Turun kaupunkikeskustan tulevaisuutta pohtinut monialainen työryhmä julkisti laatimansa keskustavision elokuun puolivälissä 2017.
  • Visioryhmän mukaan Turun on mahdollista nousta globaalisti merkittäväksi kaupungiksi, jonka poikkeuksellinen saaristomaisuus ja kehittynyt infrastruktuuri luovat edellytykset viihtyisälle asumiselle ja elinvoimaiselle taloudelle ja kulttuurille.
  • Seuraavassa vaiheessa visio tullaan konkretisoimaan kehittämisohjelmaksi sekä sitä toteuttaviksi toimenpiteiksi.

turku.fi/keskustavisio

Kevyt kysely pohjaa kuuteen kuvapariin, joissa esitetään toimenpidealueen nykytila ja vision mukainen tulevaisuuskuva sekä siihen liittyvä sanallinen kuvaus.

Kyselyn tulokset tullaan huomioimaan vietäessä keskustavisio päätöksentekoon kevätkauden 2018 aikana.

Kysely sulkeutuu 18.2.2018.

Linkki kyselyyn

Kiitos aktiivisuudestasi, vastaamalla voit vaikuttaa!