Theresia Bilola osallistui YK:n ilmastonmuutoslähettiläänä Bonnin ilmastokonferenssiin marraskuussa 2017. Nyt hän suunnittelee yhteistyötä ympäristöministeriön ja Turun kaupungin kanssa ilmastonmuutostiedon lisäämiseksi.

Theresia Bilola

  • Syntynyt Kamerunissa Länsi-Afrikassa
  • Väitöskirjatutkimuksen (2015, Turun yliopisto) aiheena strateginen suunnittelu koulutuslaitoksissa, etenkin ympäristönäkökulmasta.
  • YK:n ilmastonmuutoslähettiläs, osallistui Bonnin ilmastokonferenssiin marraskuussa 2017.
  • Haluaa lisätä ihmisten tietämystä ilmastonmuutoksesta ja sen ehkäisystä.
  • Suomen kansalainen ja turkulainen

Kamerunissa syntynyt ja nykyään Suomen kansalainen Theresia Bilola on ehtinyt akateemisen uransa varrella opiskella maisteriksi Oslon, Portugalin Aveiron ja Tampereen yliopistoissa sekä valmistua sosiaalitieteiden tohtoriksi Turusta vuonna 2015. Suomeen hänet juurrutti perheen lisäksi luonto.

- Synnyinmaassani Kamerunissa vallitseva käytäntö oli, että uudistukset ajavat aina ympäristön edelle. Suomessa minua kiehtoi luonnon ja teknologian sopusoinnun lisäksi etenkin maan turvallisuus, yksinkertaisuus ja ennustettavuus, Bilola kertoo.

Tämänhetkisenä tutkimuksellisena kiinnostuksen kohteena Bilolalla on ilmastomuutokseen liittyvien toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen strateginen kehittäminen. Tätä kautta hän valikoitui edustamaan Suomea Bonnin kokoukseen 650 muun ympäristölähettilään kanssa. Hakijoita pestiin oli yli 4000 ympäri maailmaa.

Tietoa ilmastonmuutoksesta tulee lisätä

Bonnin konferenssi herätti paljon ideoita miten taistella ilmastonmuutosta vastaan Suomessa ja kotikaupungissa Turussa. Seuraavana projektina Bilolalla on tehdä aloite ilmastonmuutokseen liittyvän opastuksen lisäämiseksi.

Haluan tehdä osuuteni Suomen ja sen luonnon säilyttämiseksi tuleville sukupolville.

- YLE:n tuoreeseen tutkimukseen vastanneista suomalaisista lähes 60 prosenttia pitää ilmastonmuutosta erittäin vakavana uhkana. Vuonna 2012 sama luku oli vain 23 prosenttia. Mielestäni Suomessa ja etenkin Turussa toimisi hyvin ajatus ”pidetään asiat ennallaan”, sillä Suomen luonto on edelleen melko koskematon. Ihmisille pitäisi kertoa, miten he omalla toiminnallaan voivat vaikuttaa ilmaston ja koko ympäristön hyväksi.

Bilolan visio on organisoida infotilaisuuksia, joiden kautta kaikki turkulaiset voisivat saada tietoa ilmastonmuutoksesta ja miten jokainen voi omalta osaltaan toimia sen ehkäisemiseksi. Ongelma ja sen ratkaisut eivät kosketa vain kansakuntia tai edes kaupunkeja vaan kaikkia yksilöitä.

YK:n ilmastonmuutoslähettiläänä toimiminen tarjoaa Bilolalle erinomaiset kansainväliset kontaktit ja koulutusmahdollisuudet, joita hän toivoo myös Suomen viranomaisten, ympäristöministeriön ja Turun kaupungin hyödyntävän.

- Haluan tehdä osuuteni Suomen ja sen luonnon säilyttämiseksi tuleville sukupolville, Bilola kiteyttää.