Turun kaupungin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 30.1. Kokouksessa käsiteltiin mm. saunarakennuksen ja uima-altaan rakentamista Aurajoen suualueelle ja elämyskeskuksen rakentamista ratapihankadulle.

havainnekuva Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners

Saunarakennus Kuningatar Margareetan laiturille

Rakennuspaikka sijaitsee Aurajoen suulla entisen telakan alueella Kuningatar Margaretan laiturilla. Kohteeseen suunnitellaan saunarakennusta, ulkouima-allasta ja ravintolaa. Poikkeamispäätöstä haetaan, koska kyseessä on satamatoiminnoille varattu alue, jolle ei ole osoitettu asemakaavassa rakennusoikeutta.

Lautakunnalle esitettiin, että hakemus hyväksytään ehdollisena. Suunnittelussa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset yksityiskohdat ja laiturikansi ravintola-alueen ympärillä on säilytettävä kaikille avoimena tilana. Saunarakennuksen katto on suunniteltava niin, että se toimii avoimena ja maksuttomana näköalatasanteena.

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen sitenmuutettuna, että ehto "rantalaiturin reunoille ei saa lisätä kaiteita" poistetaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ”Turun ratapiha”

Asemakaavanmuutos laaditaan Pohjolan kaupunginosaan päärautatieaseman ratapihan alueelle. Alueelle suunnitellaan monipuolista elämys- ja tapahtumakeskittymää sekä elämyksellisyyttä tukevia palveluita, asumista ja julkista kaupunkitilaa. Kaupunki kehittää aluetta yhteistyössä Turun Ratapihan Kehitys Oy:n ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa.

Asemakaavoituksen tavoitteena on monipuolinen ja kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen alue arvokkaassa rautatieympäristössä. Asemakaavoitettava alue nivoutuu olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja yhdistää ratapihan jakamia kaupunginosia toisiinsa.

Lautakunnalle esitettiin, että esitetyt tavoitteet hyväksytään ja että osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkitään tiedoksi. Lautakunta jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Turun Ratapiha –hankkeessta ja alueen kehittämisestä järjestetään yleisötilaisuus Logomossa maanantaina 12.2.

Kerttulin koulun suojelu rakennussuojelulain nojalla

Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksen, joka koskee Kerttulin koulun rakennussuojelua. Suojelupäätös koskee koulurakennuksen ulkoasua, rakennusrunkoa, keskeisiä sisätiloja ja kiinteää sisustusta sekä piha-aluetta rajaavaa muurattua aitaa portteineen.

Jugend-tyylinen rakennus on valmistunut vuonna 1912, ja valmistuessaan se oli ensimmäisiä suuria koulurakennuksia Turussa. Rakennussuojeluasian on laittanut vireille Piispankatu – Biskopsgatan ry. Lautakunta merkitsi ympäristöministeriön päätöksentiedoksi.

Kokouksen esityslista netissä: Avaa linkki