Lukuiloa ja ystävyyttä yli ikä- ja kulttuurirajojen. Siitä on kyse Minä luen sinulle -viikossa, joka tuo yhteen uusia ja vanhoja suomalaisia lukemisen ja selkokielen avulla.

Lisätiedot:

Mukana olevista kaupungeista ja yksiköistä tietoa

Minä luen sinulle -kampanjasivut

Yhdessä-toiminnan sivut

Kampanja sosiaalisessa mediassa: #minäluensinulle

 Viikon aikana maahanmuuttajat pitävät lukuhetkiä iäkkäille ja kehitysvammaisille ihmisille hoivakodeissa ja päivätoimintakeskuksissa eri puolilla Suomea, myös Turussa.

Lukuhetket tuovat iloa ja hyötyä kaikille. Maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä ja saavat kokeilla vapaaehtoistoimintaa. Iäkkäät ja kehitysvammaiset ihmiset pääsevät jakamaan elämänkokemustaan ja tutustuvat uusiin suomalaisiin. Selkokieli on lukuhetkien yhteinen kieli. Lukuhetkissä luetaan ääneen selkoaineistoja, joita on helpompi lukea ja ymmärtää kuin tavallisia yleiskielisiä tekstejä.

Minä luen sinulle -viikkoon 5.2. - 9.2. osallistuu yli 600 maahanmuuttajaa muun muassa Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa ja Rovaniemellä. Moni osallistujista on kotoutumiskoulutuksessa, ja mukana on myös turvapaikanhakijoita sekä peruskoululaisia. Kampanjassa on mukana 25 paikkakuntaa, noin 80 vanhus- ja vammaistyön yksikköä sekä noin 40 oppilaitosta ja monikulttuurisuustyön toimijaa. Turussa lukuhetkiä järjestetään monissa vanhusten asumispalveluiden yksiköissä sekä Ruusukorttelissa.

   

 

Kampanjan järjestävät yhteistyössä Kehitysvammaliiton Selkokeskus ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry osana Yhdessä-toimintaa. Tuomme yhteen vanhus- ja monikulttuurisuuskentän toimijoita ja kehitämme selkokielistä vapaaehtoistoimintaa, jossa ikäihmiset ja maahanmuuttajat kohtaavat. Kampanja on lähtöisin Selkokeskuksesta, ja se järjestetään nyt kolmatta kertaa.