Turun eteläinen kotihoito järjesti tammikuun lopussa alueen asiakkaille ja heidän omaisilleen omaisten illan. Illassa pääsi tutustumaan kotihoidon henkilökuntaan, tärkeisiin yhteistyökumppaneihin ja myös erilaisiin teknisiin arkea helpottaviin apuvälineisiin.

Illassa esiintyivät myös kotihoidon tärkeät yhteistyökumppanit omaishoidon ja muistihoidon edustajat. Lisäksi esittelyssä olivat tukipalvelut (mm. kaupparinki ja ateriapalvelu) ja lääkinnällinen kuntoutus. Myös Foodie-kauppapalvelu herätti paljon kiinnostusta. Tilaus kauppapalveluun tehdään sähköisesti.

   

 

Kotien paloturvallisuutta tilaisuudessa esitteli Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

 

Arkea helpottavaa tekniikkaa

Tekniikka tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta herättää myös pelkoa. Robotit eivät korvaa hoitajien työtä, vaan tekniikasta toivotaan apua hoitotyön arkeen. Illan aikana pääsikin tutustumaan mm. koneelliseen lääkejakoon ja ateriaplveluun.

Mitä sitten tarkoitetaan koneellisella lääkejaolla? Koneellisessa lääkejaossa kotihoidon työntekijällä jää enemmän aikaa asiakkaalle, kun hänen ei tarvitse tarkasti keskittyä lääkkeiden jakamiseen dosettiin asiakkaan luona. Myös mahdolliset inhimilliset virheet lääkkeiden jaossa vähenevät koneellisen jaon myötä.

Menumat-laitteen avulla asiakas pystyy omatoimisesti valmistamaan lämpimän aterian. Kun laitteen nappia painaa, se kertoo puheella, mitä se milloinkin tekee tai voi tehdä. Tarvittaessa palvelulaitteella on mahdollista myös ajastaa aterian kuumennus haluttuna ajankohtana. Näin esimerkiksi kotihoidon henkilöstöllä on parempi mahdollista suunnitella työpäivän kulkua.

   

 

 

 

Turun kotihoito on jaettu eteläiseen ja pohjoiseen kotihoitoon. Eteläisellä alueella asiakkaita on yli tuhat. Eteläinen alue on jaettu vielä yhteentoista pienempään kokonaisuuteen.

Myös pohjoisen alueen kotihoito järjestää vastaavaan tilaisuuden asiakkailleen ja heidän omaisilleen maaliskuussa 2018.

Asiasanat: