Turun kaupunki suunnittelee varhaiskasvatustoimintaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 1700-luvun puolivälissä rakennettuun Mars-kortteliin Sairashuoneenkadun ja Linnankadun kulmaan. Turun kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa keskiviikkona 7.2.2018 pidettävässä kokouksessaan.

Turun kaupunki suunnittelee Mars-korttelin rakennuksiin uudenlaista toimintaa. Sivistystoimiala on valmis järjestämään tiloissa varhaiskasvatustoimintaa.

Turkulaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen aiheuttaisi toimialalle jonkin verran lisäkustannuksia, sillä kokonaisuus ei ole optimaalinen normaaliin päiväkotitoimintaan. Epätavanomaiseen ympäristöön sijoitettu päiväkoti tarjoaa kuitenkin hyvät mahdollisuudet järjestää päivähoitoa kodinomaisessa ympäristössä varsinkin ilta- ja viikonloppuhoidon osalta. Tällaisen palvelumuodon kysyntä on kasvussa, koska yhteiskunta on auki yhä enemmän 24/7/365-periaatteella.

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee kohteesta tehtyä esiselvitystä kokouksessaan 7.2.2018 jatkosuunnittelun pohjaksi. Hankkeen toteutus voitaisiin aloittaa 2019, ja valmista tulisi olla 2020.

Lisätietoa / Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslista 7.2.2018