Tänä vuonna Nuori Kulttuuri Soundsin teemana on Oma ääni. Esiintymiskategoriat ovat klassinen musikki, kansanmusiikki ja rytmimusiikki. Ilmoittautua voi 26.2.2018 saakka – klassisen musiikin esitykset kuullaan 17.–18.3. Vimmassa Turussa, rytmi- ja kansanmusiikin esitykset 24.3. Steissillä Salossa. Esiintyjäryhmän vähimmäiskoko on kolme osallistujaa. Yhtyeet jaetaan kahteen ikäsarjaan: 10–15-vuotiaat ja 16–20-vuotiaat nuoret.

Nuori Kulttuuri Sounds kokoaa nuoret musiikinharrastajat eri puolilta Suomea katselmuksiin kolmen vuoden välein vaihtuvan taiteenlajin pariin. Musiikkivuotta 2018 vietetään teemalla Oma ääni. Turussa Vimmassa kuullaan klassisen musiikin esitykset, Salossa rytmi- ja kansanmusiikin esitykset. Ilmoittautua voi 26.2.2018 saakka. Teeman myötä lapset ja nuoret halutaan nostaa esiin musiikin luovina tekijöinä, joilla on oma ääni musiikkikulttuurissa. Nuori kulttuuri -toiminta kannustaa ja tukee lasten ja nuorten monipuolista harrastamista kulttuurin eri aloilla. Alueellisia katselmuksia järjestetään ympäri Suomea ja parhaat esitykset lähetetään Sounds-päätapahtumaan, joka tänä vuonna järjestetään Mikkelissä 25.–27.5.2018.

Turku soi klassista,
Salo rytmi- ja kansanmusiikkia

Musiikkivuoden esiintymiskategoriat ovat klassinen musiikki, kansanmusiikki sekä rytmimusiikki. Varsinais- Suomen aluetapahtuma on tänä vuonna jaettu kahden yhteistyökaupungin, Turun ja Salon kesken. Turussa Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa kuullaan esitykset klassisen musiikin kategoriasta 17.–18.3. ja Salossa rytmimusiikin ja kansanmusiikin osiot nuorten keskus Steissillä lauantaina 24.3.2018. Esiintyjäryhmän vähimmäiskoko on kolme osallistujaa. Yhtyeet jaetaan katselmuksessa kahteen ikäsarjaan: 10–15-vuotiaat ja 16–20-vuotiaat nuoret.

Katselmukseen voivat osallistua kaikki musiikista kiinnostuneet 10–20-vuotiaat nuoret kokemuksesta ja taustasta riippumatta lukuun ottamatta musiikkia ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tapahtuma tukee nuorten musiikkiharrastusta tarjoamalla ammattilaisraadin palautteen myötä mahdollisuuden esiintymiselle ja harrastuksen kehittymiselle.

Nuori Kulttuuri on kulttuurisen nuorisotyön muoto, jolla voidaan rohkaista, kannustaa ja innostaa nuoria kulttuurisiin harrastuksiin asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Nuori Kulttuuri -tapahtumat eivät ole kilpailuja vaan katselmuksia, joissa nuoret esiintyjät saavat ammattilaisraadin palautteen esityksistään.

Salon aluekatselmukseen ilmoittautuminen

Turun klassisen musiikin tapahtumaan ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tulee jättää viimeistään 26.2.2018. Tarkemmat säännöt löytyvät osoitteesta www.nuorikulttuuri.fi.

Salon aluetapahtuman järjestelyistä vastaa Salon kaupungin nuorisopalvelut. Lisätietoja tapahtumasta antaa nuorisotyön suunnittelija Mariia Silfver, mariia.silfver@salo.fi, puh. 044 778 4826.

Turun kaupungin puolesta järjestelyistä vastaa toiminnanohjaaja Pasi Lyysaari, pasi.lyysaari@turku.fi, puh. 050 407 1533, Turun nuorisopalvelut.