Opetushallituksen kielten kärkihanke kannustaa peruskouluja ja lapsia vanhempineen siihen, että yhä useampi aloittaisi ensimmäisen vieraan kielen opiskelun jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Hankkeen tavoitteena on lisätä kieltenopiskelua ja monipuolistaa kielivalikoimaa. Kaksivuotinen hanke alkoi viime vuonna.

Opetushallituksen rahoittama varhennetun kielenopetuksen ja kielitietoisuuden lisäämisen kaksivuotista kehittämis- ja kokeiluhanketta toteutetaan Turussa ja Raisiossa sivistystoimien yhteistyönä. Kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeet ovat osa Uusi peruskoulu -ohjelmaa.

Turussa ja Raisiossa kielenopetuksen varhentaminen aloitettiin A2-kielissä 2. luokilla yhteensä 19 ryhmässä. Opiskeltavia kieliä ovat espanja, englanti, finska, ranska, ruotsi ja saksa.

Yhdessä hankekouluistamme, Raunistulan koulussa Hanna-Maaria Linja-aho opettaa 1.-luokkalaisille englantia.
– On mahtavaa saada olla mukana kokeilussa, hän iloitsee.

Myös oppilaiden ja heidän vanhempiensa palautteet ovat olleet pelkästään positiivisia.
– Koulunsa aloittavat oppilaat ovat otollisessa iässä kielten opiskelulle. Heillä ei ole ennakkoluuloja ja he omaksuvat nopeasti uusia asioita. Lasten into oppia on meistä kaikista ihanaa seurattavaa, Linja-aho jatkaa.

Raunistulassa englantia opitaan pääasiassa laulun ja liikkeen avulla.
– Näin kieli jää parhaimmin lapsen mieleen ja lapset laulavat niitä useasti myös kotona. Oma äidinkieli pitää vahvistua ensin ja vasta sen jälkeen, toisella luokalla, aloitamme vieraan kielen kirjoittamisen. Lisäksi hyödynnämme opetuksessa muissa aineissa meneillään olevia aiheita. Esimerkiksi jos ympäristö- ja luonnontieteen tunnilla käsitellään säätä ja ilmastoa, käymme kielentunnilla samoja asioita läpi englanniksi, Linja-aho jatkaa.

– Koko maailma on lähellä ja siksi on tärkeää, että kielitietoisuus kasvaa pienestä pitäen. Silloin lapsi kiinnostuu helpommin uusiin kieliin ja kulttuureihin. Eräskin oppilas totesi yhtenä päivänä, että haluaa vielä oppia ainakin kiinaa ja japania, sanoo Linja-aho tyytyväisenä.