Turun kaupungin kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 13.2. Lautakunnalle tuodaan tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätös kumota Kunnallissairaalantien asemakaavasta tehdyt valitukset. Kokouksessa ovat esillä myös Tammitien asemakaava Nummen kaupunginosassa ja Forum-korttelin kehittäminen ydinkeskustassa.

Kaava-alueen havainnekuva pohjoisesta

 

Turun hallinto-oikeuden päätös Kunnallissairaalantie 36-52

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 asemakaavanmuutoksen, joka koskee Mäntymäessä sijaitsevaa aluetta Kunnallissairaalantie 36-52. Nykyisinkin asuinkäytössä olevat korttelialueet, osa yleisten rakennusten korttelialuetta ja näiden välissä oleva puistoalue on kaavassa osoitettu asuinkerrostaloille.

Ryhmä yksityishenkilöitä vaati Turun hallinto-oikeudessa päätöksen kumoamista ja päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Hallinto-oikeus on 8.2. hylännyt valituksen ja vaatimuksen täytäntöönpanon kieltämisestä.  

Hallinto-oikeuden mukaan alueen nykyisillä rakennuksilla ei ole sellaisia arvoja, jotka ehdottomasti edellyttäisivät rakennusten säilyttämistä. Myös muut seikat puoltavat asemakaavan muuttamista, kuten alueen keskeinen sijainti Turun kaupunkirakenteessa ja nykyinen alhainen rakentamistehokkuus.

Lautakunnalle ehdotetaan, että oikeuden päätös merkitään tiedoksi.

Asemakaavanmuutos Tammitien kulma

Asemakaavanmuutos laaditaan Nummen kaupunginosaan Tammitien ja Vanhan Hämeentien kulmaukseen. Asian valmistelun yhteydessä kaavoituksen tavoitteeksi on muodostunut muuttaa koko kaava-alueen asemakaavaa niin, että mahdollistetaan 2 – 5 kerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen. Tonteilla oleva heikkokuntoinen ja epätarkoituksenmukainen rakennuskanta on tarkoitus korvata ajanmukaisilla ja samalla alueen kulttuurihistorialliseen ympäristöön sopivilla asuinrakennuksilla.

Kaavaa on valmisteltu luonnosvaiheeseen jo viime vuoden puolella, mutta kaupungin omistamien vuokratonttien muuttaminen asuinkäyttöön edellyttää uuden luonnoksen valmistelua.

Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavoituksen tavoitteet ja merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Asemakaavanmuutos Forum

Pöydällä edellisestä kokouksesta lautakunta käsittelee myös asemakaavanmuutosehdotusta, joka koskee ydinkeskustan Forum-korttelia.

Kokouksen esityslista netissä: http://ah.turku.fi/kylk/2018/