Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 14.2. Kokouksessa käsitellään mm. mobiililipun maksutapalisän poistamista ja Föli-fillareiden käytön sisällyttämistä kausikorteihin. Kuljettajien työvaateohjeisiin esitetään tarkennuksia.

Maksutapalisän poisto Fölin mobiilisovelluksen lipuista

Seudullinen joukkoliikenne on neuvottelut mobiililipun toimittajan iQ Payments Oy:n kanssa uudesta hinnoittelusta, joka mahdollistaa maksutapalisän poistamisen mobiilisovelluksella ostetuista lipuista. Maksunvälityskulujen takia osaan lipuista on tähän asti lisätty 20 centin suuruinen maksutapalisä.

Jatkossa on käytössä vain kaksi eri myyntikomissiota eri tuotteiden ja maksutapojen välillä sekä sovelluksen ylläpitomaksu kuukaudessa. Uudistus selkeyttää hinnoittelua, lisää kulujen ennakoitavuutta sekä pienentää Fölin ja asiakkaiden kuluja. Lautakunnalle esitetään, että hinnoittelu hyväksytään, jolloin maksutapalisä poistuu 1.3. alkaen.

Föli-fillareiden käyttö Fölin kausikorteilla

Toukokuussa käyttöön tulevat kaupunkipyörät toteutetaan Turussa osana Fölin palvelutarjontaa ja Föli-brändin mukaisina. Lautakunnalle esitetään, että pyöriä voi käyttää Fölin kausikorteilla ilman erillistä maksua.

Esitys koskee 30, 90 ja 180 päivän kausikortteja, vuosivapaakorttia, toisen asteen koululaisten ns. kela-korttia, suoraveloituskorttia, kestokorttia ja haltijakohtaista kausikorttia. Näitä kortteja on aktiivisessa käytössä tällä hetkellä noin 46.600 kappaletta. Esityksen mukaan kaupunkipyörien käyttöoikeus ei koske seutulipun rinnakkaiskorttia, koululaiskortteja eikä Tupla-kortteja.

Turun kaupunkipyöräjärjestelmä toteutetaan osana Civitas Eccentric –hanketta. Seudullinen joukkoliikenne maksaa hankkeelle korvauksen pyörien käytöstä Föli-kortilla. Asiasta päätetään tässä vaiheessa elokuuhun asti, jolloin asiasta on saatu jo kokemuksia uutta päätöstä varten.

Kuljettajien työvaatteita koskevan ohjeistuksen päivittäminen

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen tilaamassa liikenteessä on liikennöitsijät velvoitettu hankkimaan kuljettajille annetun ohjeen mukaiset pakolliset vaatteet. Lisäksi kuljettajat voivat käyttää ohjeessa esitettyjä täydentäviä vaatteita. Liikennöitsijän on huolehdittava siitä, ettei ohjeen vastaisia vaatteita käytetä.

Kuljettajien työvaatteita koskeva ohjeistus on päivitetty. Lautakunnalle esitetään, että ohjeistus hyväksyy. Samalla esitetään, että ohjeistuksen noudattamista valvotaan ja sanktioidaan aktiivisesti. Sopimusliikennöitsijät velvoitetaan antamaan ohjeistus tiedoksi kaikille kuljettajille.

Bussikorttien latausta koskeva sopimus R-kioskin kanssa

Seudullinen joukkoliikenne on neuvotellut R-Kioski Oy:n kanssa matkakorttien latauspalvelun aloittamisesta R-kioskeilla. Lautakunnalle esitetään, että sopimus hyväksytään. Matkakorttien lataaminen voidaan aloittaa arvioilta ensi syksynä sen jälkeen, kun tekninen rajapinta on toteutettu onnistuneesti.

R-kioskeja on Föli-alueella 25 kappaletta, joten sopimus laajentaa merkittävästi matkakorttien latauspisteiden määrää. Yksityisiä latauspisteitä on Föli-alueella tällä hetkellä 11 kappaletta.

Koko esityslista netissä: http://ah.turku.fi/tksjlk/2018/