Kevään aikana Varsinais-Suomessa järjestetään ennakkovalmennus ikäihmisten lyhytkestoisesta perhehoitajan tehtävästä kiinnostuneille. Valmennus koostuu viidestä ryhmätapaamisesta ja kotitehtävistä.

Perhehoitajana toimiminen tarjoaa itsenäisen ja mielekkään ikäihmisten auttamistehtävän. Tehtävään saa tukea perhehoidosta vastaavilta työntekijöiltä. Perhehoitajana voit toimia joko omassa tai ikäihmisen kodissa. Lyhytkestoisessa perhehoidossa voi määritellä itse, minkä verran haluaa tai on mahdollista toimia perhehoitajana.

Perhehoitajaksi ryhtyminen ei vaadi hoitoalan koulutusta tai kokemusta, mutta perhehoitajalta edellytetään soveltuvuutta, sitoutumista tehtävään sekä ennakkovalmennukseen osallistumista.

Perhehoidon avulla hoivaa ja huolenpitoa tarvitseva ikäihminen voi elää tavallista arkea. Lyhytkestoista perhehoitoa käytetään erityisesti omaishoitajan vapaan  järjestämisessä.

Perhehoidon järjestämisestä vastaavat kunnat. Kunta tai kuntayhtymä tekee perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hoitopalkkiosta ja kulukorvauksesta. Varsinais-Suomessa perhehoidon koordinoinnista vastaa ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö.

Valmennuksen järjestävät KomPAssi – Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke yhdessä Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön ja Perhehoitoliiton kanssa.

Kiinnostuitko perhehoitajan tehtävästä ja ennakkovalmennuksesta?
Lisätiedot: Maarit Haverinen, maarit.haverinen@perhehoitoliitto.fi, p. 044 766 3300