Turun kaupungin vuosittainen korkeakouluharjoitteluhaku on alkanut. Vuoden mittaan turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden haettavaksi avataan 44 harjoittelupaikkaa.
  • Harjoittelusta maksettava palkka on 1 300 €/kk.

Vinkkejä harjoittelussa olleilta

  • Tutustu työtovereihisi: mene rohkeasti kahville ja lounaalle, kysele työtehtävistä ja pyydä päästä mukaan kokouksiin sekä palavereihin.
  • Pyydä apua ja palautetta. Kokeile avoimin mielin myös sellaisia tehtäviä, joita et alun perin kuvitellut harjoittelussa tekeväsi. 
  • Näytä persoonasi sekä osaamisesi: ehdota, ideoi, kerro mielipiteesi ja ole oma-aloitteinen. Usko itseesi ja omaan osaamiseesi.

Harjoittelupaikkoja on tarjolla monipuolisesti eri alojen opiskelijoille. Harjoittelijan tehtävät liittyvät esimerkiksi paikkatietoihin, liikennesuunnitteluun, kuntalaisten digitaalisiin palveluihin, verkkoviestintään tai lasten lukemisen edistämiseen liittyvään kampanjaan.

Harjoittelija on osa tiimiä

Harjoittelussa opiskelija pääsee soveltamaan opinnoissa hankkimaansa osaamista käytäntöön ja tutustumaan työpaikkojen arkipäivään. Tämän vahvistaa myös viime syksynä Turun kaupungin sivistystoimialalla harjoittelussa ollut Turun AMK:n medianomi-opiskelija Tilda Hopia.

– Oli kiva olla mukana isossa organisaatiossa ja nähdä, miten kaupunki toimii. Todella nopeasti tuli sellainen olo, etten ollut vain harjoittelija, vaan tiimin jäsen. Varsinainen työtehtäväni oli peruskoulujen verkkosivu-uudistuksen toteuttaminen, mutta sain myös itse vaikuttaa siihen, minkälaisia tehtäviä harjoitteluun kuului, Hopia kertoo.

Uusia ajatuksia ja kokemusta

Kaupungin hallinnossa toimii osaajia monenlaisista koulutustaustoista. Harjoittelijatehtävät ovat kehitys- tai projektitehtäviä, jotka palvelevat sekä työnantajaa että opiskelijaa. Harjoittelijalla on aina ohjaaja.

 – Työilmapiiri oli rohkaiseva ja kannustava. Heti ensimmäisenä päivänä sain oman pinkan papereita eli toimeksiantoja. Käytännön kokemuksen lisäksi sain nähdä, miten kunnallisen hallinnon rattaat pyörivät. Kuntaorganisaation tuntemuksesta tulee jatkossa olemaan hyötyä sekä yksityisellä että julkisella puolella, kaupunkiympäristötoimialalla harjoittelussa ollut Turun yliopiston oikeustieteiden opiskelija Vilma Kiilunen vahvistaa.

Tiimin tukea korostaa myös Heta Laiho.

– Parasta olivat mukavat työkaverit ja hyvä työilmapiiri, jossa uskalsi esittää omia ideoita ja ehdotuksia ilman pelkoa. Sain tehdä erilaisia työtehtäviä osaamiseni huomioon ottaen. Pääsin itsenäisesti juttukeikoille haastattelemaan, kuvaamaan ja kirjoittamaan. Opin paljon uutta ja tiedän nyt mitä kaupungin kaltaisessa organisaatiossa työskentelevien viestinnän ammattilaisten työpäiviin kuuluu, journalismia Turun AMK:ssa opiskellut, sivistystoimialalla harjoittelussa ollut Laiho kuvaa.

Parasta oli hyvä työilmapiiri, jossa uskalsi esittää omia ideoita ja ehdotuksia ilman pelkoa.

Turun kuuden korkeakoulun opiskelijoille

Turun kaupunki kehittää opiskelijoiden palveluita korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kanssa Opiskelijakaupunki Turku -yhteistyön puitteissa. Tavoitteena on tehdä Turusta Suomen paras opiskelijakaupunki ja tukea myös työllistymistä alueelle.

Kaupungin harjoittelupaikkoja voivat hakea Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun sekä Turussa toimivien Diakonia-ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian opiskelijat.

Harjoittelujakso on enimmillään kolmen kuukauden mittainen ja harjoittelusta maksettava palkka on 1 300 €/kk. Osa harjoitteluista voidaan toteuttaa myös opinnäytetyönä.

Osassa paikoista haku on jo käynnissä, osa tulee hakuun vasta myöhemmin vuoden aikana.

Paikkoja päivitetään Turun kaupungin rekrytointipalveluiden sivuille sitä mukaa kuin haku alkaa.