Turun kaupungin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 20.2. Lautakunta hyväksyi mm. Forumin korttelin asemakaavan luonnoksen pienin muutoksin ja Kaskenkadun pyöräkaistaratkaisun. Esillä ollut uuden yliopistorakennuksen edellyttämää poikkeamispäätös jätettiin sen sijaan pöydälle.

Asemakaavanmuutos Forum

Lautakunta hyväksyi ydinkeskustan Forum-korttelia koskevan kaavaluonnoksen laadittavan asemakaavamuutoksen pohjaksi. Hyväksytty luonnos mahdollistaa kaksi uutta rakennusta korttelin sisälle. Hotellirakennuksen voi toteuttaa 9-kerroksisena ja toisen rakennuksen 6-kerroksisena. Osalla korttelialuetta toimistotiloja voi muuttaa majoitustiloiksi tai asunnoiksi kolmannesta kerroksesta ylöspäin.

Korttelin kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan. Tavoitteena on säilyttää nykyiset kävely-yhteydet korttelin sisällä.

Poikkeamispäätös Uusi yliopistorakennus

Poikkeamishakemus koskee Yliopistonmäen Juslenia-rakennuksen uudisrakentamista. Poikkeamista on haettu julkisivun korkeudesta ja autopaikkojen sijoittelusta. Asia on lautakunnan käsittelyssä, koska Museovirasto on lausunnossaan esittänyt rakennuksen olevan liian lähellä ja liian korkea suhteessa yliopiston kirjastorakennukseen.
 
Lautakunta jätti hakemuksen pöydälle seuraavaan kokoukseen. Hakemusta esitettiin hyväksyttäväksi ehdollisena, koska muutetussa suunnitelmassa näkymät Tuomiokirkon ja Aurajoen suuntaan pääkirjaston julkisista salitiloista on turvattu. Myös rakennusluvassa on otettava huomioon Museoviraston asettamat ehdot.

Kaskenkadun pyöräkaistajärjestelyt

Lautakunta hyväksyi pyöräraistasuunnitelmat Kaskenkadulle välillä Hämeenkatu - Itäinen Pitkäkatu. Suunnitelmien mukaan Kaskenkadun molempiin ajosuuntiin tulee pyöräkaistat ja yhdet autoliikenteen kaistat. Lisäksi keskustan suuntaan on suunniteltu bussikaista välille Itäinen Pitkäkatu - Luostarinkatu.

Kaskenkadun välille Itäinen Pitkäkatu - Kupittaankatu on suunniteltu kaksi autoliikenteen kaistaa sekä pyöräkaista molemmille ajosuunnille.

Kokouksen esityslista netissä: http://ah.turku.fi/kylk/2018/