Turun seudun kokeilun tärkein tavoite on saada nuoret ja pitkäaikaistyöttömät osallisiksi positiivisesta rakennemuutoksesta. Tämä onnistui tilastojen mukaan jo kokeilun alkukuukausien aikana.

Suomessa käynnistettiin 1.8.2017 alueelliset työvoima- ja yrityspalvelukokeilut, joissa vastuu tietyistä työttömien ryhmistä siirrettiin osittain TE-toimistoilta kunnille.

Turun seudulla kokeilun kohderyhmänä ovat kaikki nuoret eli alle 25-vuotiaat työttömät, sekä pitkäaikaistyöttömät eli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleet. Tuoreiden työllisyystilastojen mukaan näiden kohderyhmien suhteellinen osuus työttömistä on alentunut eniten.

– Turun seudun kokeilun tärkein tavoite saada nuoret ja pitkäaikaistyöttömät osallisiksi positiivisesta rakennemuutoksesta onnistui tilastojen mukaan jo kokeilun alkukuukausien aikana, palvelujohtaja Mika Helva kertoo.

Turun seudun kokeilussa on mukana Turun kaupungin lisäksi Raision, Naantalin ja Paimion kaupungit. Näistä Paimion kaupunki on onnistunut kokeilun ansiosta laskemaan työttömyysprosentin Varsinais-Suomen pienimmäksi eli 5,1 prosenttiin.

– Hyvistä tuloksista huolimatta ministeriö aikoo lopettaa kokeilut tämän vuoden aikana, vaikka eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on esittänyt niiden jatkamista vuoden 2020 loppuun saakka, Helva harmittelee.

– Sekä Turun seudun että muiden kunnallisten työvoima- ja yrityspalvelukokeilujen hyvät tulokset ovat syntyneet siksi, että kokeiluissa on voitu yhdistää TE-toimistojen virkailijoiden ja kaupungin virkailijoiden osaaminen ja palvelut työttömiä työnhakijoita mahdollisimman hyvin palveleviksi. Kokeiluissa on voitu tarjota asiakkaalle henkilökohtaisempaa palvelua, jossa on panostettu palvelujen vaikuttavuuteen, Helva toteaa.

Kaikki kokeilualueet ovat halukkaita jatkamaan kokeiluja valiokunnan linjaaman ajan eli vuoden 2020 loppuun. Tällöin kokeiluista saadaan riittävästi kokemusta.

Jos kokeiluja ei jatketa, kunnan asiakas siirtyy ensi vuoden alusta takaisin TE-toimiston asiakkaaksi. Jos maakuntauudistus toteutuu, asiakas siirtyy vuoden 2020 alusta maakunnan asiakkaaksi ja sen jälkeen mahdollisesti yksityisen palvelutuottajan asiakkaaksi.

Lisätietoja:

Turun työttömyyden vertailutilastot suhteessa viime vuoteen

Liitteenä olevaan taulukkoon on koottu Turun työttömyyden vertailutilastot suhteessa viime vuoteen. PAT-osuus tarkoittaa pitkäaikaistyöttömien osuutta kaikista työttömistä ja Nuorten osuus alle 25-vuotiaiden osuutta kaikista työttömistä. Elokuun alussa alkaneen kokeilun aikana näiden ryhmien osuus työttömistä on pienentynyt kaikkina kokeilukuukausina,  poikkeuksena on nuorten osuus lokakuussa.

Työttömyyskatsaus 1/2018

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto