Turun kaupungin pysäköinninvalvonta aloittaa työturvallisuutta edistävän haalarikameran koekäytön. Haastavissa asiakaspalvelutilanteissa tallennettu materiaali on hyödyksi tapausten jälkiselvittelyssä.

Pysäköinnintarkastajilla on koekäytössä vastaavanlainen haalarikamera mitä poliisi koekäyttää Helsingissä. Haalarikameralla pyritään ensisijaisesti edistämään pysäköinnintarkastajien työturvallisuutta. Pysäköinnintarkastajat kohtaavat työssään hankalia asiakaspalvelutilanteita, joiden jälkiselvittelyn kannalta on merkittävää hyötyä tapauksen videotallenteesta. Jo pelkästään tieto siitä, että asiakaspalvelutilanne tallennetaan videolle, edesauttaa keskustelua pysymään asiallisena.

Pysäköinnintarkastajat ovat työssään virkasuhteessa kaupunkiin ja heidän työntekoaan suojaavat samat rikoslain pykälät kuin poliisiakin. Säännöksillä pyritään edesauttamaan häiriötöntä viranomaistyötä. Jälkiselvittelyjen kannalta on merkityksellistä, että asiakaspalvelutilanteesta on äänen ja kuvan sisältävä tallenne. Pysäköinnintarkastajat suorittavat työtehtäviään pääsääntöisesti julkisella paikalla, yleisellä katualueella. Yleisellä paikalla kuvaaminen ei edellytä kuvattavan kohteen suostumusta.

Pysäköinnintarkastajien haalarikameroiden koekäytöllä pyritään selvittämään laitteiden soveltuvuutta työturvallisuuden edistämisessä, niin laiteominaisuuksiltaan kuin myös käytettävyydeltään. Käyttökokemusten perusteella harkitaan, tuleeko haalarikameroista kaikkien Turun kaupungin pysäköinnintarkastajien päivittäinen varustukseen kuuluva työväline.

- Projekti on herättänyt kiinnostusta myös muissa kaupungeissa, Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan valvontakoordinaattori Juho Mustamäki kertoo.