Turun kaupunki on mukana Itämerta ympäröivien maiden yhteisessä BLASTIC-projektissa, joka kartoittaa muoviroskien kulkureittejä mereen sekä kulkeutuvan roskan määrää ja laatua.

Meriroskat eivät tunne valtioiden välisiä rajoja, vaan ne saattavat päätyä kauas alkuperäisestä lähteestään. Meriroskista aiheutuvat ongelmat koskettavat kaikkia ihmisiä, eliöitä ja elinympäristöjä merten rannoilla. Meriroskat keräävät itseensä ympäristömyrkkyjä, jotka kulkeutuvat eteenpäin ravintoverkoissa. Tutkimusten mukaan yli 80 % merten roskasta on peräisin maalähteistä. Esimerkiksi kaupunkien läpi kulkevat joet ovat yksi merkittävä meriroskan kulkureitti.

Yksi BLASTIC-projektin keskeisistä tavoitteista on kiinnittää suuren yleisön huomio merten roskaantumiseen. Merten roskaantuminen puhututtaa yhä enemmän ympäri maailmaa, ja BLASTIC haluaa herätellä kansalaisia siihen, että roskaantumisongelma koskettaa myös Itämerta. Jokainen voi omalla toiminnallaan edesauttaa merten roskaantumisen ehkäisyä vähentämällä muovin käyttöä sekä kiinnittämällä huomiota siihen, mihin omat roskat päätyvät.

Turku panostaa ennaltaehkäisyyn

Meriroskan vähentäminen on rannikkokaupunkien yhteinen haaste. Tehokkain toimi on paikallistaa roskien lähteet maalla paikallisella tasolla. Turku pyrkii jatkuvasti parantamaan jätehuoltoa ja vesiensuojelua. BLASTIC antaa kaupungille tärkeää tietoa meren roskaantumisen reiteistä. Turku haluaa panostaa ennaltaehkäisyyn eli siihen, että roskia ei ylipäätään päätyisi jokeen ja sitä kautta mereen.

Osana BLASTIC-hanketta Turun kaupunki pyrkii varsinkin mittaamaan makroroskan määrää ja tyyppiä jokialueella, suunnittelemaan ja organisoimaan näytteidenottoa ja lisäämään tietoisuutta aikoina, jolloin yleensä roskataan paljon - esimerkiksi festivaalien ja kesäviikonloppujen aikaan. Tänä kesänä asennetaan lisäksi vierasvenesatamaan jo aiemminkin käytössä ollut Seabin-meriroskis. Roskis asennetaan toukokuussa ja viedään pois syyskuussa.

BLASTIC edistää yhteisen resurssimme – Itämeren, kestävää käyttöä. Projektissa ovat mukana Suomesta Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry), Turun kaupunki ja Suomen ympäristökeskus (SYKE), Ruotsista Keep Sweden Tidy ja IVL Swedish Environmental Research Institute, Virosta SEI Stockholm Environment Institute ja Tallinnan kaupunki sekä Latviasta FEE Latvia eli Foundation for environmental education. Projekti on Interreg-rahoitteinen.

Lisätietoa: www.blastic.eu