Putkiremontin yhteydessä tapahtunut asennustyön virhe on paljastunut Pitkäsalmen vedenlaatua heikentäneeksi tekijäksi. Virheen aiheuttama tukos on poistettu eikä jätevesiä kulkeudu enää hulevesiviemäriin eikä sen kautta mereen.

Turun kaupunki tiedotti keskiviikkona virheellisestä viemäriliitoksesta, jonka johdosta Pitkäsalmeen on kulkeutunut yhden asunto-osakeyhtiön jätevesiä. Kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö velvoitti asunto-osakeyhtiön kiireellisiin toimiin virheen korjaamiseksi. Rakennus- ja lupalautakunta käsittelee ympäristönsuojelupäällikön antamaa määräystä kokouksessaan torstaina 8.3.

Asunto-osakeyhtiön tekemissä selvityksissä on tullut esille, että kyse ei ole ollut virheellisestä viemäriliitoksesta. Selvitysten mukaan kyse on ollut kiinteistöllä vuosina 2012–2013 toteutetun putkiremontin yhteydessä tapahtuneesta asennustyön virheestä. Virheen seurauksena kiinteistön jätevesiputkeen on syntynyt tukos ja jätevedet ovat purkautuneet hulevesiviemäriin. Ajankohta tukoksen syntymiselle ei ole tiedossa.

Jätevesiputkessa ollut tukos on poistettu torstaina 1.3, eikä jätevesiä kulkeudu enää hulevesiviemäriin. Asunto-osakeyhtiö eriyttää suunnitelman mukaan viemärilinjat eri kaivoihin niin, ettei jäteveden ja huleveden sekoittuminen jatkossa ole enää mahdollista. Yhtiön ilmoituksen mukaan korjaustyöt tapahtuvat ensi viikon alussa.