Helmikuussa Sepänkatu 2:ssa on tehty rakennusterveysasiantuntijan katselmus, jonka perusteella tehdään tutkimussuunnitelma tarvittavista tutkimuksista. Tutkimustulosten avulla arvioidaan kohteen soveltuvuus Puolalan koulun väistötilaksi.
Työsuojeluvaltuutettu Mika Raitio on nostanut esiin mielipidekirjoituksessaan (TS 23.2.2018) huolen Sepänkatu 2:n sisäilmasta ja rakennuksen soveltuvuudesta Puolalan koulun väistötilaksi.
 
Haluan kaupungin tilapalvelujohtajan roolissa kertoa, että Turun kaupunki on ryhtynyt ratkaisemaan ongelmia viipymättä niiden havaitsemisen jälkeen.
 
Sepänkatu 2:n tilanteen selvittämiseksi on tilattu ulkopuolisen rakennusterveysasiantuntijan lausunto. Helmikuussa kohteessa on tehty rakennusterveysasiantuntijan katselmus, jonka perusteella tehdään tutkimussuunnitelma tarvittavista tutkimuksista. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan kohteen kuntoa, mahdollisia korjaustarpeita ja kohteen soveltuvuutta Puolalan koulun väistötilaksi.
 
Sepänkatu 2 on toiminut viime vuodet TSYK:n ja Norssin peruskorjauksien aikaisena väistötilana. Ennen tätä kohde oli AMK:n käytössä, joka tiivistäessään toimintojaan luopui rakennuksen käytöstä. Norssin toimiessa kohteessa kiinteistönomistajan tietoon ei tullut sisäilmaongelmailmoituksia, mutta TSYK:n toimiessa kohteessa on ollut sisäilmaoireilua, joka lisääntyi vuoden 2017 loppua kohden tultaessa.
 
Yleisesti rakennusten sisäilmaongelmista valtaosa aiheutuu puutteellisesta tai väärin toimivasta ilmanvaihdosta. TSYK:n oppilasmäärä Sepänkatu 2:ssa on ollut liian suuri rakennuksen ilmanvaihdon tehoon nähden, mikä on ollut mahdollinen sisäilmaongelman aiheuttaja. Ongelman korjaamiseksi kohteen ilmanvaihtoa on parannettu.
 
Tiedotamme asianosaisia Sepänkatu 2:n tutkimustuloksista ja sitä myöten tilojen soveltuvuudesta Puolalan koulun väistötilaksi heti, kun tutkimukset ja muut selvitykset valmistuvat.

Tuomas Koskiniemi
Tilapalvelujohtaja
Turun kaupunki