6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeessa on kehitetty avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on parantaa yksityisten sekä julkisten palvelutuottajien tarjoamien palveluiden kysyntää ja saavutettavuutta, helpottaa uusien yrittäjien markkinoille tuloa sekä pyrkiä vastaamaan monikanavaisesti kuntalaisten tarpeisiin.

Tulevaisuuden Turku liiketoiminnan kasvuympäristönä

6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeen Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osatoteutusten päätöstilaisuus

  • Tilaisuudessa esitellään ohjelmakauden tuloksia ja ajatuksia.
  • Hankkeessa tehty työ jatkuu osana Turun kaupungin Smart and Wise Turku -kärkihanketta.
  • Seminaari järjestetään Vierailukeskus Joessa tiistaina 6.3.2018 klo 13.30–17.

#6Aika #tulevaisuudenturku #openservices

Seminaariohjelma

6Aika - Avoin osallisuus ja asiakkuus

Turussa on lähdetty kehittämään monikanavaisia asiakaspalvelumalleja, kumppaniverkostoa ja palveluita monituottajamallilla. Kaupunginjohtaja Minna Arven mukaan tavoitteena on älykkään kaupungin strategiaa tukeva, kokeileva ja uudistuva palveluekosysteemi, jossa kaupunkilaiset, yritykset, kolmas sektori, oppilaitokset ja kaupungin eri toimijat kohtaavat.

Turku haluaa olla edelläkävijä palveluiden kehittämisessä yhdessä yritysten ja palveluntuottajien kanssa. Kuntalaisten näkökulmasta avoin osallisuus ja yhteiskehittäminen monimuotoistavat palveluvalikoimaa.

– Turun talouden kasvunäkymät lisäävät liiketoimintamahdollisuuksia kaikilla aloilla. Lisäksi kasvava asukasmäärä edellyttää uusia toimintamalleja, osaamista sekä keinoja vastata yhä yksilöllisemmiksi muuttuviin palvelutarpeisiin. Myös kaupungin omat toimintamallit ja -tavat vaativat tarkastelua ja toiminta-arkkitehtuurin muutosta, kaupunginjohtaja Arve sanoo.

Piloteista kestäviksi käytännöiksi

Ideaalitilanteessa yhteisöllisyys synnyttää virtuaalisen kohtaamis- ja markkina-alustan, jossa pienyrittäjä, kaupunkilaiset ja julkiset palveluntarjoajat kohtaavat, toimintaa jatkuvasti kehittäen.

– Mallista hyötyvät kaikki älykkään kaupungin sidosryhmät: yrittäjät saavat ponnahduslaudan ja testipaikan, jossa joukkoistaa ideoitaan sekä kerätä arvokasta dataa toimintansa kehittämiseen, kaupunkilainen elämäntilanteensa ja tarpeidensa mukaisia täsmäpalveluita ja kaupunki hyötyy selkeästä palvelumuotoilusta, kertoo Turun 6Aika-osatoteutuksen projektipäällikkö Eero Rostiala.

Kuntalaisten näkökulmasta avoin osallisuus ja yhteiskehittäminen monimuotoistavat palveluvalikoimaa.

– Turulla on nyt kaikki mahdollisuudet luoda jotain aivan uutta ja ainutlaatuista. Tahtotilamme on, että avoimesta osallisuudesta tulee kaupungin pysyvä toimintamalli, Arve summaa.

Piirros: Raquel Benmergui