Ikä tai pitkä katkos työelämästä ei ole este saada jalansijaa työelämään. Kevään ensimmäiseen Työpisteen Onk hommii? -tapahtumaan 28.2. oli kutsuttu pitkään työttöminä olleita yli 57-vuotiaita turkulaisia. Vajaat 100 noin 150 kutsutusta saapui kaupungin Työkeskukseen Pansioon kuulemaan, millaisia töitä on tarjolla.

– Ikääntyvien työttömien työllistymisen esteistä merkittävimmät ovat alhainen koulutustaso, vanhentunut osaaminen ja terveydelliset syyt.  Nyt tarjosimme ikääntyville sopivia tukityöpaikkoja ja työkokeiluja Turun kaupungin Työkeskukseen ja toimialoille sekä yrityksiin. Jos asiakas koki työelämävalmiutensa tai terveydentilansa huonoksi, sosiaalityöntekijämme kanssa saattoi rauhassa keskustella oman tilanteen kohentamiseen liittyvistä palveluista, työllisyyspalvelujohtaja Riitta Uitto valaisee.

Työhaluja monilla ikääntyneillä on. Kohdennetuissa Onk hommii? -tapahtumissa pureudumme aina kunkin kohderyhmän erityishaasteisiin.

– Saimme Onk hommii? -päivästä asiakkailtamme paljon kiitosta.  Monet sanoivat, että oli mukava saada henkilökohtainen kutsu tilaisuuteen, jossa työnsaantia on mietitty ikääntyvien ja jo lähellä eläkeikää olevien näkökulmasta. Samalla ennakkoluulot Työkeskusta kohtaan hälvenivät, kun sai itse nähdä tilat ja tutustua työtehtäviin, kertoo vastaava urasuunnittelija Sanna Järvi.
– Ja hienointa oli, että jo päivän aikana useampi henkilö sopi Työkeskuksen kanssa työpaikasta tai pääsee myöhemmin esittäytymään yrityksissä oleviin edelleensijoituspaikkoihin.  

Torstaina 8.3. esitellään työllisyyshankkeiden tarjonta työttömille

Seuraava Onk hommii? järjestetään Työkeskuksessa 8.3. noin 200:lle yli vuoden työttömänä olleelle 25–56-vuotiaalle turkulaiselle. Heille esitellään Turun seudun kahdeksan työllisyyshankkeen tarjoamat palvelut: palkkatuetut työpaikat, työkokeilut sekä urasuunnitteluvalmennukset. Kaikki myös sopivat tapaamisen itseään kiinnostavan tahon kanssa. Työllisyyshankkeita on mm. Martoilla, Suomen Punaisella Ristillä ja Sosiaalipalvelu Rainalla.

Onk hommii? -tapahtumat ovat Turun kaupungin työllisyyspalveluiden Työpisteen järjestämiä ja niitä toteutetaan yhdessä Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa osana alueellista työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilua. Kokeilussa Turun kaupungin kohderyhmänä ovat alle 25-vuotiaat työttömät sekä yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleet työnhakijat.

– Haluamme tämän vuoden aikana tavoittaa asiakaskuntamme kohdennetuissa tilaisuuksissa siten, että jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi ja tuntee, että hänen ei tarvitse ponnistella yksin työnhaussaan, vaan tarjolla on monenlaisia tukitoimia. Myös haasteellisessa elämäntilanteessa olevan tietä takaisin työelämään voidaan tasoittaa monin keinoin, Uitto tiivistää.