Turun hallinto-oikeus ei näe estettä sille, että Turun kauppatorin rakennustyöt aloitetaan rakennusluvan mukaisesti, vaikka asia ei olekaan vielä lainvoimainen. Oikeus hylkäsi hakemuksen, joka koski rakennusluvan täytäntöönpanoa. Rakennusluvasta tehtyyn valitukseen oikeus antaa päätöksen myöhemmin.

Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen, jonka mukaan Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen ja nykyisten torirakennusten purkaminen voidaan aloittaa, vaikka rakennusluvasta tehtyä valitusta ei olekaan vielä käsitelty. Oikeuden mukaan asiassa ei ole tullut esille tekijöitä, joiden perusteella rakennuslupapäätöksen toimeenpano olisi kiellettävä. Päätöstään oikeus perustelee mm. sillä , että rakennuspaikalla on voimassa oleva asemakaavan muutos.

Turun rakennuslautakunta myönsi 30.11.2017 Turun Toriparkki Oy:lle rakennusluvan, joka koskee maanalaisen pysäköintihallin rakentamista ja nykyisten torirakennusten purkamista. Hakijalle myönnettiin samalla rakennustöiden aloittamisoikeus. Asunto-osakeyhtiö Pyramid on valittanut päätöksestä ja vaatinut päätöksen täytäntöönpanokieltoa, kunnes valitus on käsitelty ja asia on tullut lainvoimaiseksi.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksesta myöhemmin erikseen.

Ennen rakennustöiden aloittamista toriparkkiyhtiön on vielä esitettävä erilaisia rakennusteknisiä selvityksiä kaupungille. Myös rakennushankkeen rahoitus-, vakuutus- ja vakuusselvitys on esitettävä kaupungille hyväksyttäväksi.