Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 6.3. Kokouksessa käsiteltiin mm. Kellonsoittajankadulla sijaitsevan ammatti-instituutin tontin muuttamista asuinkäyttöön. Asia jäi vielä pöydälle. Skanssinmäen asemakaavoitus sen sijaan eteni.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Kauppaopisto

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa Kellonsoittajankadulla sijaitsevat ammatti-instituutin käytössä oleva tontti asuinkäyttöön, koska koulutoiminta siirtyy lähivuosina eri paikkaan. Koska nykyisiin tontilla oleviin tiloihin ei ole löytynyt soveltuvaa käyttöä, rakennukset on tarkoitus korvata uudisrakentamisella. Naapuritonttien suojelutarpeet selvitetään.

Kaavaa valmistellaan vaikutuksiltaan merkittävänä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Lautakunnalle esitettiin asemakaavanmuutoksen tavoitteiden hyväksymistä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi merkitsemistä. Asia jätettiin vielä pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Skanssinmäki

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tavoitteena on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen toteuttaminen Koivulan kaupunginosassa. Tavoitteena on, että korttelissa nykyisin toimivan yrityksen toimintaedellytykset ja mahdollinen toiminnan laajentaminen turvataan. Skanssinmäen laki säilytetään viheralueena ja sinne suunnitellaan alueen läpi kulkevat ulkoilureitit. Alueelle tavoitellaan noin 600 asukasta.

Kaavaa valmistellaan vaikutuksiltaan merkittävänä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Lautakunnalle hyväksyi asemakaavanmuutoksen tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.

Maailmanpuutarhan toteuttaminen Vasaramäessä

Lautakunnalle esitettiin, että monikulttuurinen puutarha toteutetaan Marjamaanpuistoon. Aikaisemmin puutarhaa kaavailtiin Vasaramäenpuistoon, mutta suunnitelmia on jouduttu muuttamaan, koska Vasaramäenpuiston maaperä on todettu pilaantuneeksi ja alueelle on tulossa lähivuosina mittava vesihuollon saneeraustyömaa. Lautakunta jätti asian vielä pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Suunnitelman mukaan puistoon tulee seitsemän aluetta, jotka edustavat maapallon seitsemää maantieteellistä aluetta. Alueiden sisällöllinen kokonaisuus muodostetaan yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Keväällä on tarkoitus järjestää suunnittelutyöpajoja, joiden pohjalta puiston rakennussuunnitelmia lähdetään toteuttamaan. Hankkeeseen on varattu investointirahaa 95.000 euroa.

Pöydälle edellisestä kokouksesta jätettyinä asioina lautakunta käsitteli mm.

  • Poikkeamispäätös, Uusi yliopistorakennus: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, jonka mukaan pyöräpaikoille on järjestettävä sujuva kulku pyörillä ja riittävä opastus.
  • Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Ruiskatu 13: Lautakunta hylkäsi ehdotuksen.

Kokouksen pöytäkirja netissä: http://ah.turku.fi/kylk/2018/