Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran 13.3. Kokouksessa käsitellään mm. kaupunginpuutarhan alueen kehittämisen mahdollistavan asemakaavan tavoitteita sekä Aurajoen rannalla sijaitsevan Herrainkulman asemakaavanmuutosta.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Kaupunginpuutarhan alue

Suunnittelualue sijaitsee Uudenmaantien varressa rajautuen Tähkäpuistoon, Ilpoistentiehen, Ruiskatuun ja saman korttelin muutamiin tontteihin. Alueella sijaitsee entisiä kaupunginpuutarhan rakennuksia, jotka eivät ole käytössä. Osalla tonteista sijaitsee varikkotoiminnan käytössä olevaa rakennuskantaa ja osittain alue on rakentamatonta.

Alue on Turun kaupungin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omistuksessa. Omistajien tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentaminen alueella. Alueen suunnittelusta tullaan järjestämään arkkitehtisuunnittelukilpailu ilmoittautumiskutsukilpailuna.

Kaavaa valmistellaan vaikutuksiltaan merkittävänä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyy asemakaavanmuutoksen tavoitteet ja merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Asemakaavanmuutos; Herrainkulma

Kaava-alue sijaitsee Aurajoen rannassa Hotelli Marinan tontilla ja sen läheisyydessä. Lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen muutettuna viime joulukuussa. Kaava tuodaan nyt päätettäväksi uuden lausuntokierroksen jälkeen. Lausuntojen perusteella Läntinen Rantakatu 27:n tontilla sijaitsevan suojeltavan rakennuksen suojelumääräyksiä on tarkennettu. Muilta osin kaavaan ei ole tehty tarkennuksia.

Kaava mahdollistaa Hotelli Marinan tontille uuden seitsemänkerroksisen hotelli-ja kongressirakennuksen. Linnankatu 24:n tontille voidaan rakentaa seitsemänkerroksinen asuin- ja liikekerrostalo siten, että jalankulku- ja pyöräily-yhteys Humalistonkadulta Teatterisillalle säilyy. Läntinen Rantakatu 27:n tontilla kaava mahdollistaa pienehkön uudisrakennuksen sisäpihalle.

Lautakunnalle esitetään, että asemakaavanmuutos viedään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Osallistuminen Earth Hour 2018 -tapahtumaan

Maailman luonnonsäätiön WWF:n järjestämä ilmastotapahtuma Earth Hour järjestetään tänä vuonna 24. päivä maaliskuuta. Tapahtumapäivän aikana yksityishenkilöt, yritykset ja julkisyhteisöt sammuttavat valoja tunnin ajaksi ympäri maailmaa.

Lautakunnalle ehdotetaan, että kaupunki osallistuu tapahtumaan sammuttamalla Aurajoen muurivalaistuksen ja Aurajoen rannan puiden valaistuksen 24.3. kello 20.30 – 21.30. Kaupunki on osallistunut samalla laajuudella tapahtumaan jo vuodesta 2009 lähtien.

Edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyinä asioina käsitellään

  • Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Kauppaopisto
  • Maailmanpuutarhan toteuttaminen Vasaramäessä
     

Kokouksen esityslista netissä: http://ah.turku.fi/kylk/2018/