Pääkirjaston tieto-osaston hyllyjärjestyksen muutos on valmistunut. Tieto-osasto, uudisosan 2. kerros on jälleen normaalisti käytössä.

Tieto-osaston aineistot on järjestetty hyllyyn siten, että luokat ovat numerojärjestyksessä (00-99). Lisäksi kaikki lehdet on sijoitettu osastolla samaan paikkaan.  Myös uutuudet, palautukset ja käsikirjastoaineisto on yhdistetty omiksi kokonaisuuksiksensa.

Henkilökunnalta voi aina kysyä neuvoa

Tervetuloa uudistetulle tieto-osastolle!

Asiasanat: