Turun Ruissalossa leikataan puita maanantaista 12.3. alkaen. Puita leikataan Kansanpuistontiellä.
Kuvituskuva. 


Kansanpuistontien vanhojen lehmusten hoidossa aloitetaan aikoinaan laaditun hoitosuunnitelman seuraava vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa osa kujanteesta typistettiin voimakkaasti vuosia aiemmin. Nyt työn toisessa vaiheessa loput kujanteen puista leikataan samalla tavalla. Aiemmin typistetyt puut leikataan lehdestämällä eli puiden latvusten nuori versosto poistetaan kokonaan.

Kujanteen vanhat lehmukset ovat ekologisesti arvokkaita ja niissä esiintyy runsas sieni- ja hyönteislajisto. Puiden runkoja lahottavat muun muassa lattakääpä ja karstasyylä. Puissa esiintyy myös harvinaista erakkokuoriaista. Tästä syystä latvuksia typistetään voimakkaasti, jotta puiden turvallisuus pystytään varmistamaan. Puiden elinkaari jatkuu ja samalla puiden rungot ja niiden lahopuuaines elättävät ja rikastuttavat eliöstöä. Puiden kuntoa on seurattu useiden vuosien ajan.

Tehtävä toimenpide on täysin poikkeuksellinen eikä sovellu tavanomaisten katu- ja puistopuiden hoitoon. Toimenpide tehdään turvallisuuden varmistamiseksi ja puiden ekologisen merkityksen turvaamiseksi.

Puiden leikkaaminen aloitetaan maanantaina 12.3. aamulla ja työtä jatketaan alkuviikosta. Työ aiheuttaa tilapäisiä liikennehäiriöitä Kansanpuistontiellä. Puiden leikkaustyön tekee Kuntec Oy, ja työn on tilannut kaupunkiympäristötoimialan kaupunkiympäristön kunnossapito.

Asiasanat: