Turun liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.3.2018 avata urheilu- ja liikuntaseurojen sekä muun yhdistystoiminnan toiminta-avustusten haun uudelleen kahden viikon ajaksi. Haku alkaa maanantaina 16.4. ja päättyy 30.4. klo 23.59.

Toiminta-avustuksen jatkohakuaika

  • 16.–30.4. klo 23.59
  • koskee ainoastaan vuoden 2018 toiminta-avustuksia
  • tarkemmat ohjeet (pdf)

Vuoden 2018 toiminta-avustusta voivat 30.4. mennessä hakea ne seurat, jotka eivät ole jättäneet avustusanomusta Kulta2-järjestelmän kautta tai toimittaneet paperista hakemusta liikuntapalvelukeskukseen 28.2. päättyneeseen hakuaikaan mennessä. Muilta eli määräaikaan 28.2. mennessä toiminta-avustusta hakeneilta seuroilta jatkohakuaika ei vaadi toimenpiteitä.

Hakemuksen tilan tarkistaminen

Omien hakemusten tilan voi tarkistaa Kulta2:sta ”Omat lomakkeet” -välilehdeltä. Järjestelmään kirjaudutaan osoitteessa https://lomakkeet.turku.fi samoilla tunnuksilla, joilla hakemus on luotu. Kirjautumisen jälkeen järjestelmä ohjaa suoraan ”Omat lomakkeet” -sivulle, josta voi tarkastaa ”Toiminta-avustus urheiluseurat 2018” tai ”Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus 2018” hakemusten tilat. Jos hakemuksen tila on ”käsittelyssä”, on hakemus lähetetty ajoissa eikä vaadi toimenpiteitä. Jos tilamerkintänä on ”luonnos” tai sivulta ei löydy vuoden 2018 toiminta-avustushakemuksia, on hakijan tehtävä uusi hakemus välilehdellä ”Avoimet lomakkeet”.

Lisätietoja:

 

Liikuntalautakunta jakaa avustuksia urheilu- ja liikuntaseuroille sekä muille liikuntajärjestöille ja -yhdistyksille noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Toiminta-avustuksien osuus on noin 600 000 euroa. Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustuksella tuetaan turkulaisten urheilu- ja liikuntaseurojen säännöllistä harraste-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämää vammaisten, pitkäaikaissairaiden, kansanterveystyön, eläkeläisten ja maahanmuuttajien säännöllistä liikuntaa.