Turun Moision koulu valittiin mukaan syväoppimiskirjaan, Deep Learning – Engage the World, Change the World.

Moision koulu valittiin mukaan New Pedagogies for Deep Learning -syväoppimisohjelman kautta. Moision koulu aloitti ohjelmassa neljä vuotta sitten, kun Turun kaupunki lähti mukaan ohjelmaan ensimmäisten joukossa Suomessa.

Moision koulussa tunnustus on otettu ilolla ja kannustavana vastaan.
– Kirjaan pääsy oli positiivinen yllätys. Opettajamme ovat tehneet hienoa työtä oppilaidemme kanssa. Samalla saimme arvokasta palautetta ja vinkkejä kuinka jatkaa oppimismenetelmien hyödyntämistä, kiittää Moision koulun rehtori Mia Autio.

Syväoppimisella viitataan opetusmenetelmiin, joilla syvennetään osaamista ja hyödynnetään opittua käytännössä.

Keskeistä syväoppimismenetelmille on digitaalisuuden ja oppimiskumppanuuden hyödyntäminen. Oppimiskokemuksessa ovat mukana opettajan ja oppilaan lisäksi myös vanhemmat ja koko oppimisympäristö.
– Syväoppimismenetelmien hyödyntäminen ja käyttäminen on jatkuva prosessi yli luokka-asteiden. Opettajamme tapaavat säännöllisesti, jotta tieto liikkuu eteenpäin ja syntyy keskustelua eri luokkien välillä. Toivomme, että pystymme välittämään tämän myös yläkoululaisille, Autio jatkaa.

Jokaisella vuosiluokalla onkin oma taitonsa, johon keskitytään lukuvuoden aikana. Kuudesluokkalaiset oppivat, miten ilmasto ja ihminen vaikuttavat eri vuodenaikoina lähiympäristöön. Oppilaat seurasivat pientä maa-aluetta neljän kuukauden ajan ja valmistivat havainnoistaan esitykset.