Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenivat elokuussa, kun opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamat tulorajojen korotukset astuivat voimaan 1.8.2018.

Erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat. Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksen varatun ajan perusteella. Myös maksun määräämisessä huomioon otettavat tulot säilyvät ennallaan. Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on 289 euroa. Myös alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä. Asiakasmaksulailla säädetään maksujen enimmäismäärä, kunnat voivat päättää myös alemmista maksuista.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen korostaa varhaiskasvatuksen merkitystä koulutusjärjestelmämme vaikuttavimpana osana.
- Laadukkaalla, pedagogisella varhaiskasvatuksella on positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen. Varhaiskasvatus tasoittaa erilaisista lähtökohdista tulevien lasten lähtökohtia ja vähentää ennaltaehkäisevästi eriarvoisuutta, sanoo opetusministeri.

Lukumääräisesti Turun kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli maaliskuussa 2018 yhteensä noin 4600 perhettä, joilta asiakasmaksulain mukainen tulorajojen korotus alentaa varhaiskasvatuksen maksua.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.4.2018 § 59

Lakimuutos tuli voimaan 1.8.2018.