Turun Ratapihan alueelle suunnitellaan monipuolista elämys- ja tapahtumakeskittymää sekä niitä tukevia palveluita ja asumista. Turun kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Turun Ratapihan asema-kaavamuutosluonnosta kokouksessaan tiistaina 24.4.2018. Kaavaluonnoksen pohjalta järjestetään arkkitehtuurikutsukilpailu eri suunnitteluvaihtoehtojen tutkimiseksi.

Hanke kytkeytyy osaksi Turun keskustan kärkihanketta ja vahvistaa kaupungin tapahtumallista ja matkailullista vetovoimaa sekä tukee keskustan elinvoimaa. Asemakaavamuutos eheyttää yhdyskuntarakennetta ja lisää korkeatasoista asuinrakentamista laajentuvalla keskusta-alueella.

Turun Ratapihahankkeen tavoitteena on luoda Turkuun kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva elämys- ja tapahtumakeskittymä. Suunnitelmien keskiössä on perhematkailuun suunnattu elämyskeskus sekä uusi, noin 10 000 katsomopaikan monitoimiareena, konserttien sekä yleisö- ja urheilutapahtumien käyttöön. Matkailua tukemaan alueelle suunnitellaan hotellia.

- Hankkeen tavoitteena on tuoda kaavamuutoksella Ratapihalle elävä kaupunkikeskus, joka ei vain nojaudu kasvavaan asuntorakentamiseen ja uusiin kaupallisiin palveluihin, vaan tuottaa kaupunkilaisille ja matkailijoille todellista lisäarvoa arjen ja juhlan elämyksillä, kertoo hankkeen konseptisuunnittelusta vastaava Tytti Hast GSP Groupilta.

Kaavaluonnoksen pohjalta käynnistetään toukokuussa arkkitehtuurikutsukilpailu, joka ratkeaa arviolta syksyllä 2018. Kilpailulla haetaan erilaisia, korkeatasoisia vaihtoehtoja alueen suunnitteluun. Kilpailun voittaneen suunnitteluratkaisun pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus valmistuu arviolta vuonna 2019.

Ratapihan aluetta kehittävät yhteistyössä Turun kaupunki, Turun Ratapihan Kehitys Oy ja VR-Yhtymä Oy.

Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen alue

Asemakaavaluonnoksessa esitetään suunnittelun reunaehdot alueesta järjestettävää arkkitehtuurikutsukilpailua varten. Eri toimintojen sijoittuminen sekä rakentamisen mittakaava ja korkeus tarkentuvat arkkitehtuurikutsukilpailussa valitun ratkaisun perusteella.

Asemakaavaluonnos mahdollistaa monipuolisesti erilaisten toimintojen sijoittumista alueelle noin 170 000 kerrosneliömetriä. Toiminnot ja niiden määrät tulevat tarkentumaan asemakaavatyön myöhemmässä vaiheessa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 13,2 ha. Alueelle arvioidaan tulevan noin 1500 uutta asukasta.

- Päätöksellä kaavaluonnoksen sisällöstä haetaan olennaisimpia poliittisia linjauksia alueen kehittämiselle. Yksityiskohtaisempi kaavan sisältö tarkentuu arkkitehtikilpailun ja vuorovaikutteisen jatkosuunnittelun myötä, kertoo Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Asemakaavaluonnoksessa Köydenpunojankadun sekä Ratapihankadun varrelle on muodostettu uusia liike- ja toimistorakennusten korttelialueita. Pietari Valdin katu, Junakatu ja Köydenpunojankatu säilyvät katualueena.

Köydenpunojankadun varrelle on esitetty liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle on mahdollista sijoittaa monipuolinen elämys- ja tapahtumakeskus, hotelli, liikuntatiloja, palveluita, toimistotiloja ja asumista. Alueella on kuusi suojeltua rakennusta tai rakennelmaa. Alueen poikki on osoitettu kävely -ja pyöräilysilta (Humalistonsilta).

Lisää työpaikkoja ja verotuloa

Hankesuunnitelman mukaan Turun Ratapiha- hankkeen rakentaminen on tarkoitus rahoittaa pääosin yksityisellä rahalla. Kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 480 miljoonaa euroa. Vuotuinen käyttäjämäärätavoite on noin viisi miljoonaa käyntikertaa.

Hankkeen työllisyys- ja verovaikutus olisi merkittävä: esiselvityksessä tehtyjen arvioiden mukaan rakennusaikainen tulo kaupungille olisi 17,6 miljoonaa euroa, ja sen työllistävä vaikutus 2 600 henkilötyövuotta. Toiminnan aikainen vuosittainen verotulo kaupungille olisi noin 4,8 miljoonaa euroa, ja sen arvioidaan tuovan noin 790 työpaikkaa.

Yksityinen kehittäjäryhmä Turun Ratapihan Kehitys Oy on tehnyt yhdessä kiinteistön omistajan VR-Yhtymä Oy:n kanssa aloitteen Turku Ratapiha -työnimellä kulkevasta hankkeesta. Kaupunki ja aloitteentekijät ovat solmineet kumppanuussopimuksen alueen kehittämisestä ja kaavoittamisesta. Sopimus on hyväksytty Turun kaupunginhallituksessa marraskuussa 2017. Turun kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi helmikuussa 2018.