Lukion matematiikan opiskelussa puhaltavat uudet tuulet, kun oppiaineen ylioppilaskoe sähköistyy keväällä 2019. Lukioissa ei olla jämähdetty vanhoihin opiskelukäytäntöihin – sen todisti myös kevään 2018 Hackabi-kilpailu, jossa etsittiin ratkaisuja sähköistymisen ongelmiin.

Hackabi-kilpailu innoitti osallistujatiimejä kehittämään matematiikan opiskeluun uudenlaisia sähköisiä oppimisympäristöjä.

Kisan kilpailutehtävä oli:

Keksi paras palvelukonsepti helpottamaan valmistautumista matematiikan digikokeeseen! Kerää tiimi ja osallistu Ylioppilastutkintolautakunnan, Reaktor Innovations Oy:n, Suomen Lukiolaisten Liiton, YLE Abitreenien ja Matemaattisten aineiden opettajien liiton järjestämään hackathoniin, jossa kilpaillaan parhaan matematiikan yo-kokeeseen valmistautumista helpottavan palvelun suunnittelusta! Kolme parasta ja toteuttamiskelpoisinta palvelukonseptia palkitaan.

Kilpailun voittaja Camilla Hännisen kilpailutyö on oppimisympäristö, jossa voi testata omaa oppimistaan harjoittelemalla matematiikan kokeita.

Kerttulin lukio onnittelee hienosta saavutuksesta!