Tyksin Neurotoimialue ja Turun sairaalapalveluiden neurologinen kuntoutus ovat suunnitelleet neurohoitotyön perehdytyskokonaisuuden uusille työntekijöille. Tavoitteena on nostaa neurologisen hoitotyön osaamista.

Sote-uudistukseenkin liittyvät muutokset olivat jo mielessä, kun ennakkoluuloton yhteistyö viime keväänä käynnistyi.

Korkealaatuinen ammatillinen osaaminen on haaste nykypäivän työelämässä sekä yksittäisille työntekijöille että organisaatiolle. Tämän haasteen kokevat yhteiseksi myös ylihoitaja Sari Johansson Tyksin neurotoimialueelta ja ylihoitaja Terhi Painilainen Turun kaupungin sairaalapalveluiden kuntouttavasta osastoryhmästä. He haluavat yhdessä nostaa neurologisen hoitotyön osaamista omilla alueillaan.

- Yhteistyö on sikälikin luontevaa, koska myös neurologisen potilaan hoitopolku on useimmiten yhteinen, toteavat Painilainen ja Johansson.

Kun perehdytyksen tarpeet olivat kummassakin organisaatiossa yhtenevät, ylihoitajat rakensivat Tyksin neurotoimialueen hoitotyön asiantuntijan Tarja Kurikan kanssa perehdytyskokonaisuuden rungon nopeasti.

Jokaista koulutusiltapäivää varten koottiin työryhmä tuottamaan käytännön tarpeita vastaavaa sisältöä.

     

Jo opitun täydennystä

Perehdytyskokonaisuudessa on viisi kolmen tunnin sessiota ja ne on tarkoitettu uusille ja perehdytysvaiheessa oleville työntekijöille täydentämään sairaanhoitaja- ja lähihoitajakoulutuksessa opittua. Osallistujien osaamista lisätään neuropsykologisista ja toiminnanohjauksen häiriöistä. Liikkumisen ohjaamisen taitoja saadaan käytännön harjoituksilla. Simulaatiolla harjoitellaan esimerkiksi, miten neurologista potilasta tutkitaan.

 

 

Vuoteessa istumaan nousua opastaa kuntouttavan osastoryhmän lähihoitaja, ergokortti- ja kunnon hoitaja -kouluttaja Satu Kananen.

Perehdytysiltapäivistä vastasivat hoitohenkilöstön ohella mm. neurologian erikoislääkäri, psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Kokemusasiantuntija valottaa potilaan näkökulmaa viimeisellä kokoontumiskerralla huhtikuussa.

- Kokonaisuuden jälkeen osallistujilta kerätään palautetta ja koulutusta kehitetään sen mukaan. Koulutuskokonaisuus on tarkoitus toteuttaa vuosittain, Painilainen ja Johansson toteavat.

Tähänastinen palaute on ollut pääasiassa positiivista.

Koko tekijäjoukko kokee onnistuneensa koulutuksen sisällön suunnittelussa ja iloitsee myös yhteistyöstä. 

- Jatkossa ajatuksena onkin avata kokonaisuus myös alueelliseksi koulutukseksi, johon voisi osallistua koko maakunnan alueelta, Painilainen ja Johansson lisäävät.

Ja yhteistyö neurologisen potilaan parhaaksi jatkuu edelleen.

Ylimmässä kuvassa siirtymisessä avustamista opastaa fysioterapeutti Kathrine Rasmussen.

Teksti: Terhi Painilainen