Syvälahden uusi monitoimitalo Hirvensalossa aukeaa 1.8.2018. Monen toiminnan talossa palvelevat Syvälahden koulu ja päiväkoti sekä kirjasto, nuorisotila, neuvola, kouluterveydenhuolto ja liikuntatilat.

— Monitoimitila mahdollistaa kaikille sen käyttäjille elämyksiä, kokemuksia ja vahvistaa omaehtoista tekemistä. Tarkoituksena on myös edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja nopeaa reagointia palvelutarpeisiin ja korostaa käyttäjälähtöistä ajattelua, kertoo Syvälahden koulun rehtori Jarmo Salo.

Syvälahden koulu

Syvälahden koulu on monella tapaa uudenlainen koulu. Sen fyysinen työympäristö korttelimaisine oppimistiloineen poikkeaa ns. käytäväkoulusta. Myös koko Syvälahden monitoimitalon toimintakulttuuri on erilainen, sillä siellä vaalitaan yhdessä tekemisen kulttuuria ja koulu on toiminnallaan siinä mukana. Kulttuurin kehittäminen on oppilaiden, huoltajien, koko monitoimitalon henkilöstön ja muiden sidosryhmien yhteinen asia.  

Koulun toiminnan tavoitteena on oppilaan terve kasvu ja kehitys sekä tarpeellisten tietojen ja taitojen saavuttaminen oppilaan iän ja kehitystason mukaisesti. Syvälahden koulusta tulee koulu, jossa jokaisella on hyvä olla, kasvaa, kehittyä ja oppia elämässä tarvittavia taitoja.

Syvälahden päiväkoti

Syvälahden päiväkoti muodostuu neljästä kotipesästä. Yhdessä kotipesässä on kaksi ryhmää ja tilat ovat kahdessa kerroksessa. Alakerran kotipesät on tarkoitettu nuoremmille ja ne ovat sisarusryhmiä. Yläkerta on vanhemmille lapsille. Päiväkoti kattaa niin varhaiskasvatuksen kuin esiopetuksen ja näin esiopetuksesta on luontevaa siirtyä samassa talossa toimivaan perusopetuksen kouluun.

Myös päiväkodin tavoitteena on yhteisöllisyyden vaaliminen, joka päiväkodissa tarkoittaa sitä, että lapset saavat toimia oman ikäistensä pienryhmissä, mutta myös yhdessä eri-ikäisten lasten kanssa. Se vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lapset oppivat sekä opettavat toinen toisiaan.

Päiväkodissa panostetaan ulkoiluun ja lähimaastossa liikkumiseen sekä hyödynnetään omaa liikuntasalia. Kaikille lapsille järjestetään ns. englannin kielisuihku, jossa lauletaan, luetaan loruja, leikitään ja kerätään pienimuotoista sanavarastoa.

Hirvensalon kirjasto

Hirvensalon kirjasto muuttaa monitoimitaloon. Muutto tapahtuu kesän aikana ja Hirvensalon vanha kirjasto sulki ovensa 14.5.2018. Hirvensalon asukkaiden toivotaan tekevän uudesta kirjastosta oman näköisensä toimintaympäristön. Kirjastoon pääsee jatkossakin sisään kirjastokortilla ja tunnusluvulla silloinkin kun henkilökunta ei ole paikalla. Hirvensalon kirjastoon ovat tervetulleita päiväkotilapset, koululaiset, nuoret, perheet, eläkeläiset, yhdistykset, ihan kaikki!

Syvälahden nuorisotila

Nykyisen Hirvensalon nuorisotalon toiminta loppuu kevään aikana ja uudistunut toiminta alkaa Syvälahden nuorisotilassa alkusyksystä. Nuorisotilan kalusteratkaisussa on huomioitu muunneltavauus ja tilan monikäyttömahdollisuudet. Nuorisotila on tärkeä lähipalvelu sekä alueen lasten ja nuorten yhteinen olohuone, jossa vietetään vapaa-aikaa yhdessä oleillen ja aktiivisesti harrastaen.

Syvälahden perhekeskuksen neuvola

Syvälahden perhekeskuksen neuvolassa terveydenhoitaja kulkee perheen rinnalla odotusajasta lapsen kouluikään saakka. Yhteiset tilat mahdollistavat eri ammattiryhmien aikaisempaa tiiviimmän yhteistyön perheiden tukemiseksi. Neuvolan palvelut muotoutuvat kunkin perheen tarpeiden perusteella ja se tarjoaa sekä yksilöllisiä käyntejä että ryhmäneuvolatoimintaa. Äitiys- ja lastenneuvolassa on myös pidennetyt iltavastaanottoajat.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa koulun opiskeluhuoltoa: terveydenhoitaja ja koululääkäri osallistuvat koko koulua koskevaan yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi kouluterveydenhuolto tekee  kiinteää yhteistyötä huoltajien, opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa.

Syvälahden liikuntasali

Syvälahden liikuntasali on tavanomaiseen tapaan liikunta- ja urheiluseurojen ryhmien käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Monitoimitalon liikuntasali kasvattaa kaupungin saliverkostoa yhdellä. Lisäksi tilan monikäyttöinen aula voi toimia esiintyvien liikuntaryhmien pienimuotoisena näytösareenana.