LukioTEKO-hankkeen päättäjäisiä vietettiin 8.5. Radisson Blu Marina Palacessa. Seminaarissa esiteltiin hankkeen onnistumisia ja nostettiin esille parhaita paloja sekä tulevaisuuden näkymiä.

Hankkeessa lisättiin lukiolaisten tietoutta työelämästä ja jatko-opiskelumahdollisuuksista. Samalla avarrettiin lukiolaisten käsitystä eri vaihtoehdoista lukion jälkeen. Hankkeessa on toteutettu lähes 30 kurssia yhteistyössä eri yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Tämän lisäksi on kehitetty erilaisia malleja miten lukiolaiset voivat tutustua korkeakouluihin ja työelämään osana lukio-opintoja. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen parhaita paloja esimerkkien avulla, joista alla on esiteltynä muutamia.

LukioTEKO-hankkeen projektipäällikkö Jaana Kilpinen ja tilaisuuden juontaja Mattus Alsi.

Yritysjohtajia kutsuttiin kahville opetuslaiva Olgalle
TSYKin (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio) merilinjalaisten Merilinjalaiset kutsuivat seudun yritysjohtajia opetuslaivalle pohtimaan millaista yhteistyötä voitaisiin tehdä ja eri toteutusmalleja. Opiskelijat toivoivat mahdollisuutta tutustua alan yrityksiin kesätöiden merkeissä. Yhteistyön tuloksena kymmenen opiskelijaa pääsi tutustumaan yrityksiin kesätöiden avulla saadakseen laajempaa tietotaitoa alasta.

TSYKin MerilukioTEKO oli tehnyt saavutuksista YouTube-videon.

Tehoja matematiikan opetukseen ViLLEn avulla
Sähköinen oppimisympäristöä ViLLEä sovellettiin lyhyen matematiikan opetuksessa. ViLLEssä opiskelijat voivat tehdä lisätehtäviä ja saada laskurutiinia. Ohjelma sisältää oppimisanalytiikkaa, joka näyttää opettajalle kuinka paljon opiskelija on käyttänyt aikaa tehtäviin ja mille tasolle opiskelija on päässyt. Näin opettaja löytää ajoissa opiskelijat, jotka tarvitsevat lisäkannustusta tai omaavat kapasiteettia pitkän matematiikan opiskeluun. Samalla hylättyjen kurssisuoritusten määrä vähenee.

Korkeakoulu-TET avartamaan lukion jälkeisiä mahdollisuuksia
Turun Lyseon lukiossa luotiin mentoriohjelma, jossa korkeakouluopiskelijat mentoroivat lukiolaisia. Jokaisella korkeakoulumentorilla oli yksi ohjattava lukiolainen. Kokeilun aikana lukiolainen sai mahdollisuuden tutustua korkeakouluopiskeluun ja luentoihin. Tämän lisäksi jo valmistuneet jakoivat neuvoa pääsykokeiden ja kirjoitusten suhteen.

Tavoitteena oli näyttää käytännössä mitä on opiskella korkeakoulussa.

Kokeilu muutti osan lukiolaisten käsitystä tulevasta koulutusvalinnasta ja osalla se puolestaan vahvisti ajatusta tulevasta.

Menestystä laajalla rintamalla
Hanke synnytti uusia kokeiluja laajalla rintamalla ja lisätietoja muista onnistumista löydät alta. Kehittämiskokeiluihin osallistui yli 1000 lukiolaista ja toista sataa lukion opettajaa sekä opinto-ohjaajaa. Elinkeinoelämä ja korkeakoulut ovat viestittäneet sanoin ja teoin kiinnostusta olla aktiivisesti mukana kehittämässä lukiokoulutusta, josta esimerkkinä monet yhteistyöt eri lukioiden kanssa. Yllä mainittujen lisäksi, hankkeessa pilotoitiin esimerkiksi korkeakoulukurssien käyttöönottoa lukiossa. Tavoitteena oli tarjota maistiaisia yliopistotasoisista kurssisisällöistä. Menestyneesti kurssit suorittaneille tarjottiin uusi hakeutumistapa jatko-opintoihin: pääsykokeen sijasta kurssit suorittaneet opiskelijat voivat hakea opiskelupaikkaa haastatteluun osallistumalla.

LukioTEKO-hankkeen tavoitteena on kehittää lukio-opiskelijoiden ja -opettajien, korkeakoulujen sekä työelämän yhteistyönä uusia työelämälähtöisiä kursseja ja malleja, jotka mahdollistavat korkeakouluopintojen suorittamisen jo lukioaikana. Hanke alkoi 1.2.2016 ja se päättyy 31.7.2018. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot. Hanketta toteuttavat Turun, Tampereen, Vaasan ja Kaarinan kaupunkien lukiot, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu yhdessä elinkeinoelämän kanssa.