Huhtikuun lopussa Runosmäen vanhuskeskuksen Arvokodissa kokeiltiin ensimmäisen kerran vanhuksen mukaan ottamista hoitajien rekrytointiin. Arvokodin asukas, 86-vuotias Anja, oli mukana hakijoiden haastatteluissa.

Esimies Nina Ailion mukaan haastattelutilanne muuttui heti rennommaksi ja enemmän keskustelutilaisuudeksi.

- Pääsimme myös heti näkemään, miten luontevasti hakijat suhtautuvat tärkeimpiin eli talon asukkaisiin. Asukkaidemme mielipiteen kuuleminen on äärimmäisen tärkeää, sillä heillä tulee olla sanavaltaa siinä, kuka avustaa heitä omissa kodeissaan, Ailio korostaa.

Haastattelutilanteessa kiinnitettiin huomiota mm. siihen, miten työnhakija käyttäytyi vanhusta kohtaan, tervehtikö, ottiko hän kontaktia ikääntyneeseen ja puhuiko hän kaikille mukana olijoille tasavertaisesti.

Anja arvioi, miten hakijat kohtaavat vanhuksen

Varsinainen rekrytointiprosessi sujui perinteisen käytännön mukaan. Ainoa muutos tavanomaiseen oli se, että Anja oli mukana kaikissa kymmenessä haastattelussa. Anja osallistuu aktiivisesti Runosmäen vanhuskeskuksen asukasraatiin sekä oman yksikkönsä asukaskokouksiin, joten hän edusti työhaastatteluissa kaikkia Runosmäen vanhuskeskuksen asukkaita. Anjan mukaan vanhuksille on tärkeää, että hoitajat uskaltavat tulla lähelle niin fyysisesti kuin keskusteluissakin.

- Mietin aluksi, että pystymmekö haastatteluissa keskustelemaan kaikesta, kuten esimerkiksi saattohoidosta. Tilanteessa on tietenkin mentävä asukkaan ehdoilla. Anja kuulee ja näkee hyvin sekä pystyy ilmaisemaan itseään erinomaisesti. Haastattelut sujuivat hienosti ja pystyimme puhumaan kaikista asioista, Ailio sanoo.

Kaikki haastattelijat olivat yksimielisiä työntekijävalinnoista. Nina Ailio kannustaa muitakin ottamaan tavan käyttöön.

- Jos tarjolla olisi ollut kaksi tasavahvaa hakijaa, niin siinä tilanteessa asukkaan mielipide olisi vaikuttanut merkittävästi valintaan, Ailio sanoo.

Runosmäen vanhuskeskus aikoo jatkaa käytäntöä tulevissakin rekrytoinneissa. Yksikkö on muutenkin aktiivinen asukkaiden osallistamisessa, sillä osastoilla pidetään asukaskokouksia ja koko talossa toimii asukasraati.

Asiasanat: