Turkulaisille urheilu- ja liikuntaseuroille sekä liikuntaa järjestäville erityisryhmä-, eläkeläis- ja maahanmuuttajayhdistyksille on syksyllä tarjolla 711 000 euroa avustusrahaa.

Lisätietoa avustuksista:

Liikuntalautakunta jakaa vuosittain noin 1,5 milj. euroa avustuksia urheilu- ja liikuntaseuroille sekä muille liikuntajärjestöille ja -yhdistyksille.

 

Avustusta voi hakea harjoitustilavuokriin, koulutuksiin, suunnistuskarttoihin sekä nuoren urheilijan stipendiin, vammaisavustajaan ja Sinettiseuratunnustukseen. Hakuajat päättyvät avustuksesta riippuen joko lokakuussa tai marraskuun puolivälissä.

Harjoitustila-avustusta jaossa 580 000 euroa

Harjoitustila-avustus on tarkoitettu seuroille, joille ei ole tarjolla kaupungin omia tiloja. Avustuksen piiriin kuuluvat myös vammaisyhdistysten vesiliikunnan ja uinnin tukeminen. Hakuaika päättyy 31.10.

131 000 euroa muihin avustuksiin

Valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutusavustusta voidaan hakea kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa koulutukseen. Koulutusavustukseen on varattu 88 000 euroa. Hakuaika päättyy 31.10.

Suunnistuskartta-avustuksella tuetaan uusien suunnistuskarttojen tekemistä tai vanhojen karttojen uusimista. Avustukseen on varattu 18 000 euroa. Avustuksen hakuaika päättyy 31.10.

Nuoren urheilijan stipendirahaa on jaossa 10 000 euroa. Stipendi on tarkoitettu 13–20-vuotiaille yksilö- tai joukkueurheilijoille. Stipendiä voidaan hakea vuonna 2018 kansallisesti tai kansainvälisesti menestyneille turkulaisille nuorille tai turkulaista urheiluseuraa tai yhdistystä edustaville joukkueille. Hakuaika päättyy 15.11. Sen jälkeen saavutetusta menestyksestä on toimitettava hakemus viimeistään 31.12.2018.

Vammaisavustaja-avustukseen on varattu 11 000 euroa. Avustuksella tuetaan seuroja ja yhdistyksiä ottamaan toimintaansa mukaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä aikuisia. Hakuaika päättyy 15.11.

Avustus uusille Sinettiseuroille (nyk. Tähtiseuroille) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseuroille, jotka ovat saavuttaneet vuoden 2018 aikana Sinettiseura-tunnuksen. Avustukseen on varattu yhteensä 4 000 euroa eli 2 000 euroa kahdelle seuralle. Avustus myönnetään vain ensimmäistä kertaa Sinettiseura-tunnuksen saaville seuroille. Ilmoitus tulee tehdä Turun kaupungin liikuntapalvelukeskukselle viimeistään 15.11.