Turun kaupunki tähtää hiilineutraaliksi alueeksi vuoteen 2029 mennessä. Tavoite on maailman kovimpia. Turulla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet saavuttaa se.

Turun kaupunginvaltuusto päättää maanantaina 11.6. Ilmastosuunnitelmasta, jonka avulla hiilineutraaliuden tavoite on määrä saavuttaa. Tämä edellyttää laajoja uudistuksia erityisesti energia- ja liikkumisjärjestelmissä sekä kaupungin, yritysten ja koko kansalaisyhteiskunnan toiminnassa.

Olemme jo merkittävästi vähentäneet kasvihuonepäästöjämme ja pystymme ilmastotyössä maailman kärkeen

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen näkevät ilmastotyön Turun merkittävänä vahvuutena.

– Turku on rohkeasti uudistuva kaupunki ja hiilineutraalius on meille tärkeä haaste. Olemme jo merkittävästi vähentäneet kasvihuonepäästöjämme ja pystymme ilmastotyössä maailman kärkeen, linjaa Arve.

– Ilmastotavoitteet ovat saaneet Turun päättäjiltä ja kansalaisilta vahvaa tukea. Huoli ilmastonmuutoksesta ja halu toimia yhdistävät ihmisiä niin Turussa kuin maailmassa laajemminkin, toteaa Rantanen.

Hiilineutraali energia ja hiilestä luopuminen 2025

Ilmastosuunnitelman mukaisesti Turun alueen energiajärjestelmästä tehdään kokonaan hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Hiilen käytöstä energiantuotannossa luovutaan jo 2025 sillä edellytyksellä, että valtio osallistuu investointikustannuksiin.

Turku näyttää hyvää esimerkkiä.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tervehtii ilolla Turun linjauksia.

– Kaupunkien ilmastotoimet ovat erittäin tärkeitä. Turku näyttää hyvää esimerkkiä. Tavoite luopua hiilestä jo 2025 ja sen sijaan satsata oman alueen kestävään energiantuotantoon ovat ilmastotekoja, jotka hyödyttävät koko Suomea.

Turku Energia ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy ovat osallistuneet Ilmastosuunnitelman valmisteluun ja rakentavat yhteistyössä askelmerkkejä hiilivapaaseen energiaan.

Hiilineutraalius ei jää ainakaan energiasta kiinni.

Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen näkee energiatulevaisuuden valoisana.

– Hiilineutraalius ei jää ainakaan energiasta kiinni. Uusiutuvien energialähteiden osuus on yli puolet jo tänä vuonna ja tuleville vuosille rimaa nostetaan edelleen matkalla kohti täysin uusiutuvien energiamuotojen maailmaa. Tavoitteet ovat haastavia ja vaativat vahvaa kehitystyötä.

Energiajärjestelmää uudistetaan kestävästi myös säästämällä energiaa sekä hyödyntämällä nykyistä laajemmin alueen energialähteiden ja varastoinnin koko potentiaalia. Tämä työ on käynnistetty esimerkiksi Skanssin alueella, jossa kaukolämpöä kehitetään kohti monisuuntaista lähilämpöratkaisua.

Uusi liikkumiskulttuuri ja hiilineutraali joukkoliikenne

Liikkumisen päästöt pyritään puolittamaan nykyisestä vuoteen 2029 mennessä. Tähän pääsemiseksi kehitetään vahvasti pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita sekä kestävää liikkumiskulttuuria. Joukkoliikenteestä tehdään kokonaan hiilineutraali palvelu.

Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte linjaa tulevaa.

Turku ei tee hiilineutraalia kaupunkia yksin.

– Joukkoliikennepalvelua parannetaan entisestään ja siihen liitetään koko matkaketju niin, että liikkuminen on vaivatonta ja mukavaa. Hiilineutraali suuren kapasiteetin joukkoliikenneratkaisu tukee toteutuessaan sekä ilmastotavoitetta että kaupungin kehitystä laajemmin.

Turku ei tee – eikä voikaan tehdä – hiilineutraalia kaupunkia yksin. Ilmastotyöhön haastetaan alueen yritykset ja kansalaisyhteiskunta mukaan. Turun kaupungin toimet tukevat myös alueen muita toimijoita ilmastovastuun toteuttamisessa.

Yritykset hyötyvät Turun ilmastotoimista

Meyer Turun vastuullisuuspäällikkö Jaana Hänninen näkee Turun ilmastosuunnitelman avaavan telakalle uusia mahdollisuuksia.

– Meyer Turku käyttää kokonaan vesivoimalla tuotettua sähköä. Suurin osa hiilijalanjäljestämme muodostuu käyttämästämme kaukolämmöstä. Kaupungin sitoutuminen hiilineutraaliin kaukolämpöön tukee vahvasti tavoitettamme pienentää laivanrakennusprosessin ympäristövaikutuksia.

Vähähiilinen toimintaympäristö ja kestävän kehityksen edistäminen ovat eteenpäin katsoville yrityksille oletusarvo, jota ne odottavat myös kaupungilta. Turku pyrkii aktiivisesti luomaan tulevaisuuden toimintaympäristöä.

Turku on vahva sijaintipaikka yrityksille, jotka perustavat liiketoimintansa kestäviin tulevaisuuden ratkaisuihin.

Sitran johtaja Mari Pantsar arvostaa yhteistyötä Turun kaupungin kanssa.

– Sitran tehtävä on haastaa ja uudistaa suomalaista yhteiskuntaa. Olemme sparranneet Turun ilmastovalmistelua ja näemme, että Turku on vahva sijaintipaikka yrityksille, jotka perustavat liiketoimintansa kestäviin tulevaisuuden ratkaisuihin. Ja juuri niitä ratkaisuja maailma tarvitsee!

Ilmastonmuutokseen on varauduttava vahvemmin

Ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalla Turun ilmastosuunnitelma sisältää ensimmäistä kertaa myös ilmastoriskien analyysin ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen. Suurimmat riskit Turussa liittyvät myrskyihin, suuriin sademääriin ja tulviin sekä nopeaan ekologiseen muutokseen. Säätilojen muutokset ovat aiempaa rajumpia ja arvaamattomampia.

Varautumistoimet koskettavat koko yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen globaalit vaikutukset voivat johtaa myös entistä suurempaan ilmastopakolaisuuteen, mihin on Turussakin varauduttava. Turku on kokonaisuutena ilmastonkestävä kaupunki ja pystyy varautumaan riskeihin ja vaikutuksiin tehokkaasti.

Turun metsät ja viheralueet ovat myös merkittävä voimavara sitoessaan hiiltä ilmakehästä sekä tasatessaan esimerkiksi suurten äkillisten sademäärien vaikutuksia.

Lisätietoa: